Hlavní navigace

K2 atmitec dosáhla prestižního ocenění ČEKIA Stability Award

[Tisková zpráva] Ostrava, 24. 9. 2010 – Přední výrobce informačních systémů a provozovatel vlastního datového centra, společnost K2 atmitec, dosáhla prestižního ocenění ČEKIA Stability Award. Při hodnocení současného ekonomického stavu, finanční situace a predikce potenciálního budoucího rizika dosáhla hodnocení A, čili „výborný“.

Sdílet

Ohodnocení stupněm „výborný“ řadí K2 atmitec mezi nejlépe finančně zajištěné společnosti v České republice. Podle kritérií České kapitálové informační agentury mohou být takto hodnocené firmy charakterizovány jako stabilní, platí u nich vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku i vysoká pravděpodobnost návratu investic. ČEKIA Stability Award A garantuje také nízké úvěrové riziko a minimální riziko úpadku.

„Ohodnocení ekonomické stability K2 atmitec stupněm výborný nás samozřejmě potěšilo. Na druhou stranu nemůžeme říct, že by nás tolik překvapilo. Snažíme se postupovat strategicky, transparentně a každou investici důkladně zvažujeme. Věříme ve férová jednání a budování dlouhodobě seriózního profilu společnosti. Je to na úkor okamžitých zisků, ale v delším horizontu je tato strategie rozhodně výhodnější. Naše cíle určitě nejsou krátkozraké,“ řekl výkonný ředitel společnosti Marek Kučera.

Promyšlenou strategii společnosti potvrzují také další slova Marka Kučery: „V letošním roce jsme kromě nových verzí informačních systémů spustili také vlastní supermoderní datové centrum v Ostravě, které je velkou investicí do budoucna. Kromě toho pořádáme odborné semináře, sledujeme moderní trendy a snažíme se být neustále na špici technologického vývoje.“

Prestižní ocenění ČEKIA Stability Award deklaruje, že společnost, která toto ocenění používá, praktikuje politiku otevřené komunikace a poskytuje dostatek informací o posledních výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické struktuře.

Hodnocení ČEKIA Stability Award vychází z ratingového modelu České kapitálové informační agentury (ČEKIA Stability Rating), jehož cílem je co nejpřesněji definovat stabilitu firmy a predikovat její riziko úpadku a to až v období následujících dvanácti měsících. Model je založen na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data. Výkonnost modelu, jež se blíží k 70 %, je dána především kvalitou a rozsahem dat, stejně jako i naprosto unikátní makro komponentou. Metodika ratingového modelu ČEKIA je v souladu s pravidly Basel II.

Více informací o hodnocení ČEKIA naleznete zde: http://www.ce­kia.cz/?idf=sta­bility-award.

O společnosti K2 atmitec
Společnost K2 atmitec s.r.o., výrobce Informačního systému K2, vznikla v roce 1991 a po dlouholetém působení na poli informačních technologií patří mezi přední výrobce informačních systémů. Společnost zaměstnává špičkové programátory, vysoce kvalitní projektové manažery a konzultanty, kteří profesionálně řídí implementaci IS K2 do prostředí zákazníka. V současnosti pracuje s IS K2 cca 10 000 uživatelů v rozmanitých společnostech v různých zemích světa.