Hlavní navigace

Kapsch úspěšně dokončil projekt IP telefonie pro Vrchní soud a Vrchní státní zastupitelství v Praze.

[Tisková zpráva] Společnost Kapsch s.r.o. realizovala komplexní transformaci telefonní sítě Vrchního soudu a Vrchního státního zastupitelství v Praze z tradičního telefonního systému na IP telefonní systém na bázi Cisco IP telefonie.

Sdílet

V rámci projektu došlo ke komplexní rekonstrukci datové sítě tak, aby splňovala požadavky na redundantní datový provoz obou institucí a podporovala IP telefonii a nové aplikace jako jsou nahrávání hovorů, integrace telefonních služeb s aplikacemi na bázi MS Office produktů a spojovatelská pracoviště na PC. Zajímavou aplikací je zobrazování provolané částky v průběhu telefonního hovoru na displejích IP telefonních přístrojů.

Komplexní transformace zastaralé telefonní a datové sítě, která podporuje v současné době více než 400 telefonů a 500 datových portů, proběhla za plného provozu s plynulým přechodem na IP telefonní řešení, včetně přechodu na nové hlasové propojení s operátorem.

Celé řešení přináší Vrchnímu soudu a Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze velmi moderní a flexibilní řešení jeho hlasových a datových potřeb s redundancí klíčových prvků a velkou možností dalšího růstu na bázi vysokorychlostních IP technologií. Společnost Kapsch s.r.o. poskytuje pro tohoto zákazníka plnou servisní podporu, včetně školení jeho technického týmu a koncových uživatelů systému. Na tomto projektu spolupracoval Kapsch s.r.o. se společnostmi Cisco, Alef0, Ateco a Zoom International.

„Jsem potěšen, že Kapsch mohl opět dokázat kvalitu svých služeb a významnému zákazníkovi tak pomoci modernizovat jeho telefonní síť. Je patrné, že IP telefonie představuje pro stále větší množství zákazníků efektivně vynaložené náklady do ICT infrastruktury, celkovou profesionalizaci práce a tolik nezbytný krok s dobou“, uvedl obchodní ředitel společnosti Kapsch s.r.o. Kamil Swaczyna.