Hlavní navigace

Muž, který se obětoval – Karel Kněz v cyklu Neznámí hrdinové – 20. 6.

[Tisková zpráva] Četnický strážmistr Karel Kněz spolupracoval s odbojáři z Ležáků. Aby se nedostal do rukou gestapa, spáchal sebevraždu. Vypráví o něm nový dokument z cyklu Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy v pondělí 20. června na ČT2 od 20:55 hodin.

Sdílet

Četnický strážmistr Karel Kněz založil hned po 15. březnu 1939 s blízkými přáteli odbojovou skupinu Čenda. Shromažďovala a ukrývala zbraně. Později předávala zprávy o přesunu německých vojsk a společenské a hospodářské situaci v okupované zemi. Karel Kněz se výrazně se podílel na ochraně a krytí telegrafisty skupiny Silver A Jiřího Potůčka v Ležákách a okolí. Strážmistrova pozice byla zvláště riziková. Zprostředkovával součinnost ležáckých odbojářů s jinými středisky odporu – například s chrudimskou četnickou stanicí. Zároveň získával informace i z pardubického gestapa.

Silná psychická zátěž a odpovědnost vůči vlastní rodině zřejmě vykonaly své. Karel Kněz byl vyslýchán gestapem na jaře 1942. Tehdy se ještě dostal na svobodu. Když však začalo gestapo stahovat smyčku kolem odbojové skupiny Čenda a Ležáků, spáchal 20. června 1942 sebevraždu. Věděl, že kruté výslechy na gestapu by nemusel on ani členové jeho rodiny vydržet. Svým zoufalým a zároveň i odvážným činem je zachránil, stejně jako odbojáře, s nimiž spolupracoval.

„Karel Kněz byl v meziválečné republice i za okupace nejmladším vrchním četnickým strážmistrem u nás. Přestože měl ženu a dva malé syny, zapojil se ihned do odboje na Vysočině. Do jeho rajonu spadala i obec Ležáky. V širokém okolí byl velice oblíbenou osobností, protože kromě odboje významně pomáhal i lidem v okolních obcích. Když gestapo začalo kolem něho slídit, neváhal a raději spáchal sebevraždu z obavy, že by mučení nevydržel. Jeho sebevražda se dá vlastně nazvat sebeobětováním,“ říká režisér Zdeněk Všelicha.

Kamera František Okrouhlík, dramaturg Aleš V. Poledne, vedoucí výroby Helena Veselá. Cyklus Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy vzniká v Redakci aktuální publicistiky a vedoucím projektu je Čestmír Franěk.

Repríza dokumentu Muž, který se obětoval na ČT2: 21. 6. od 13:15 hod.

www.ceskatele­vize.cz/program