Hlavní navigace

KIT digital kupuje předního poskytovatele služeb v oblasti správy digitálního videa, společnost Brickbox Digital Media

[Tisková zpráva] Praha (24. září 2010) – KIT digital, Inc. (NASDAQ: KITD), přední celosvětový poskytovatel služeb v oblasti správy videoobsahu (VAMs) pro různá koncová zařízení na bázi internetových digitálních technologií (IP-video), koupila firmu Brickbox Digital Media, s. r. o., která má svou základnu v Praze. Součástí akvizice jsou i mezinárodní pobočky Brickboxu. Veškeré částky v této tiskové zprávě jsou uváděny v amerických dolarech (USD).

Sdílet

„Jedná se o výběrovou akvizici, o které jsme již nějakou dobu uvažovali a díky níž se rozšiřují naše schopnosti i obchodní příležitosti pro správu obsahu a poskytování služeb pro velká i malá (avšak významná) hollywoodská studia,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kit digital, Kaleil Isaza Tuzman. „V průběhu posledních dvou desetiletí se Česká republika stala celosvětovým centrem know-how v oblasti zvukové i obrazové techniky s tradicí služeb produkce, postprodukce, grafického zpracování a speciálních efektů pro významná filmová studia. Společnost Brickbox byla po celou tuto dobu na trhu lídrem a zaměřuje svoji pozornost na digitální filmové služby a správu digitálního videa. Akvizice společnosti Brickbox Digital Media je v mnoha ohledech završením procesu přemístění sídla naší společnosti do Prahy. Aktuální transakcí navíc podtrhujeme naši snahu budovat světovou vedoucí pozici ze srdce střední Evropy.“

Společnost Brickbox Digital Media je jedním z předních evropských poskytovatelů tradičních řešení i řešení nové generace pro správu digitálního videoobsahu. Společnost je zavedena jako prostředník mezi vlastníky obsahu a jeho distributory. Funguje jako mezičlánek pro správu souborů, dále se zabývá lokalizací, zpracováním digitálních verzí filmů a vývojem nosičů pro tvorbu kopií. Brickbox v každém místě svého působení využívá objednávkový systém, jenž jí umožňuje ušetřit náklady své mezinárodní klientské základně, která rovněž požaduje služby replikace, balení a distribuce médií až na konkrétní prodejní místa. Brickbox poskytuje svým evropským distributorům služby především ze svého pražského sídla. Další zázemí společnosti se nachází v bulharské Sofii. Společnost má také obchodní zastoupení a pobočky s vlastní zákaznickou základnou v Los Angeles, Londýně a v několika dalších oblastech střední a východní Evropy. Ty jsou řízeny prostřednictvím dceřiných společností a spřízněných právnických osob, jako je například International Digital Management v USA, aby byly naplněny požadavky místních platných předpisů v oblasti zaměstnanosti a obsahových práv.

Podle nejnověji oznámených výsledků z konce srpna dosáhla společnost Brickbox a její spřízněné právnické osoby ročních příjmů ve výši přibližně 12 milionů USD a zisku ve 1 milionu USD za uplynulých dvanáct měsíců. Na základě přepokládaných synergií, související integrace, restrukturalizace a restrukturali­začních nákladů očekává KIT digital, že akvizicí dojde ke znásobení příjmů i provozní cash-flow.

KIT digital v rámci transakce uhradila částku ve výši přibližně 10,1 milionu USD (po úpravě hodnoty pracovního kapitálu a úpravě o částku 1 milion USD související s konsolidací menšinových podílů společnosti Brickbox). Tato suma se skládá z 6,6 milionu USD v hotovosti a z 339 476 akcií společnosti KIT digital. Společnost KIT digital kromě toho souhlasila s tím, že akcionářům společnosti Brickbox vyplatí částku ve výši 10 % budoucích příjmů společnosti za období čtyř let, do maximální výše 20 milionů USD v každém roce a za podmínky splnění určité výše ziskovosti. Toto vyplacení (tzv. earn-out) může KIT digital poskytnout v hotovosti nebo formou akcií dle vlastního uvážení, přičemž přepočet na akcie bude využívat třicetidenního váženého průměru ceny akcií společnosti KIT digital k okamžiku završení každého ze čtyř let od uzavření akvizice, s minimální hodnotou 10 USD za akcii. K transakci se vážou obvyklá ustanovení vylučující námitky a záruky a veškeré vydané akcie jsou předmětem patnáctiměsíčního zákazu obchodování, pro zajištění dlouhodobé snahy vedení a podpory společných obchodních činností.

Generální ředitel společnosti Brickbox Digital Media Petr Stránský k této transakci uvedl: „Akvizice společností KIT digital pro nás byla tím správným strategickým rozhodnutím. Jsme nadšení, že máme tu příležitost spojit své síly se světovým lídrem v oblasti služeb nabízejících správu videoobsahu. Zejména s ohledem na zkušenosti společnosti KIT digital v poskytování služeb provozovatelům sítí a vysílání, kteří nabízejí svým klientským základnám prémiový obsah. Spojení našich sil by mělo vést k vytvoření výjimečných hodnot a stát se jedinečným přínosem pro naše společné zákazníky. Vzhledem k dlouhodobým vztahům společnosti Brickbox s produkčními studii a distributory obsahu máme za to, že prodejní synergie vzniklé spojením našich firem budou značné. Společnost KIT digital je skutečným znalcem v oboru komplexní (end-to-end) správy videoobsahu a poskytování služeb ve složitém prostředí firemní správy videoobsahu.“ Společnost Brickbox zaměstnává přibližně 85 pracovníků především ve svých kancelářích v Praze a v Sofii. Obchodní zastoupení a účetní oddělení má také ve Spojených státech, Velké Británii, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Mezi její klienty patří Arrow Films, Eagle Rock Entertainment, Momentum Pictures, 20th Century Fox Entertainment, Warner Home Video, Universal Studios a početná skupina evropských distributorů obsahu, včetně společností BontonFilm a Monolith Video.

„Spojením se společností Brickbox rozšíříme svůj dosah i dodavatelské schopnosti napříč regionem střední a východní Evropy,“ uvedl Jakub Kabourek, ředitel prodeje pro střední a východní Evropu společnosti KIT digital. „Naše společná nabídka bude dokladem hloubky odborných znalostí v oblasti správy videoobsahu v regionu.“

KIT digital uzavřela akvizici firmy Brickbox 21. září 2010. Společnost očekává restrukturalizaci malého rozsahu a náklady na integraci v souvislosti s touto akvizicí celkově nepřevyšující 20 % původní kupní ceny. S ohledem na vydání kmenových akcií a výdaje v hotovosti související s kupní cenou a s náklady na restrukturalizaci a integraci odhaduje společnost KIT digital, že bude mít v oběhu přibližně 24 milionů akcií a v držení více než 46 milionů USD v hotovosti a v peněžních ekvivalentech.

Stručné informace o společnosti Brickbox Digital Media s.r.o.
Společnost Brickbox Digital Media je předním poskytovatelem služeb studiového zpracování videa a správy souborů pro potřeby poskytování služeb digitálního kina, distribuce a lokalizace. Mezi nabízené služby společnosti mimo jiné patří kompletní správa životního cyklu souborů, od jejich získání, převedení do digitální podoby a základní správy souborů, po zpracování, vytváření nosičů obsahu a jejich přípravu k replikaci a fyzické distribuci. Společnost byla založena v roce 1999 a mezi její klienty patří Arrow Films, Eagle Rock Entertainment, Momentum Pictures, 20th Century Fox Entertainment, Warner Home Video nebo Universal Studios. Firma má své sídlo v Praze a provozuje satelitní zastoupení v Sofii. Prodejní kanceláře a pobočky má také ve Spojených státech, Velké Británii, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Další informace o společnosti naleznete na adrese www.brickboxdi­gitalmedia.com.

Stručné informace o KIT digital, Inc.
Společnost KIT digital (NASDAQ: KITD) je předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti správy videoobsahu (VAMs) poskytovaného prostřednictvím protokolu IP pro různá zobrazovací zařízení. KIT VX-one, komplexní end to end softwarová platforma společnosti, umožňuje firmám získávat, spravovat a distribuovat video obsah na tři obrazovky dnešního světa („3–screen“): počítače, mobilní zařízení a televize IPTV. Využití technologie VX zahrnuje práci s videoobsahem od komerčních aplikací až po firemní využití, včetně firemních komunikací, řízení lidských zdrojů, školení, zabezpečení a sledování. Zákaznická základna společnosti KIT digital čítá přes 1000 firemních zákazníků ve více než 40 zemích, včetně společností The Associated Press, Best Buy, Bristol-Myers Squibb, Disney-ABC, FedEx, General Motors, Google, Hewlett-Packard, Home Depot, IMG Worldwide, ESPN Star, MediaCorp, News Corp, Telefonica, Verizon či Vodafone. Společnost KIT digital má své ústředí v Praze a hlavní pobočky v Atlantě, Pekingu, Bostonu, Buenos Aires, Káhiře, Cambridgi, Čennaji, Kolíně nad Rýnem, Dillí, Dubaji, Kalkatě, Londýně, Melbourne, Bombaji, New Yorku, Singapuru, Stockholmu a Torontu. Více informací naleznete na www.kitd.com nebo můžete společnost sledovat na síti Twitter na adrese twitter.com/KIT­digital.

Obchodování akcií KIT digital
Prospekt cenných papírů týkající se akcií společnosti KIT digital, Inc. byl schválen Českou národní bankou dne 20. ledna 2010 a tento prospekt byl uveřejněn dne 22. ledna 2010. Do té doby vydané akcie společnosti KIT digital, Inc. byly přijaty k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a prospekt těchto cenných papírů je k dispozici na jejích internetových stránkách a na stránkách Patria Finance, a.s.

Tuto tiskovou zprávu nelze považovat za nabídku prodeje nebo výzvu k nabídce odkupu jakýchkoli cenných papírů. Každou takovou nabídku lze učinit pouze v souladu s finálním prospektem společnosti platným pro příslušnou emisi nebo emise cenných papírů. Nabízené cenné papíry jsou spekulativní povahy a jsou spojeny se značnou mírou rizika. Investoři by neměli nabývat cenné papíry uvedené v tomto dokumentu bez předchozího seznámení se s informacemi uvedenými v prospektu.

Prohlášení společnosti KIT digital vztahující se k budoucnosti Tato tisková zpráva obsahuje určité výhledy do budoucna ohledně obchodní činnosti a výsledků společnosti KIT digital, Inc., které lze rozeznat podle výrazů souvisejících s budoucností, jako „předpokládá“, „věří“, „odhaduje“, „očekává“ a podobně. Takovéto výhledy v sobě zahrnují známá a neznámá rizika a nejistoty, včetně těch, jež souvisejí s vývojem a komerčním využitím produktů, schopností získávat a udržovat patentovou a jinou ochranu duševních práv, přijetí na trhu, budoucí kapitálové potřeby, činnosti nebo zásahy regulačních orgánů, konkurenci obecně a další faktory, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou lišit od zde uvedených očekávání, předpokladů či odhadů. Některá z těchto rizik a nejistot budou podrobněji popsána v dokumentech předkládaných americké Komisi pro cenné papíry (SEC), případně České národní bance (ČNB). Společnost KIT digital není povinna (a výslovně se takové povinnosti zříká) aktualizovat či měnit své výhledy do budoucnosti, ať již v důsledku nově zjištěných informací, budoucích událostí, nebo z jiných důvodů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).