Hlavní navigace

Klíčové obchodní informace přímo v účetních systémech Money

[Tisková zpráva] SEMAFOR CRIBIS zdarma posvítí na rizikové obchodní partnery

Sdílet

Praha, 7. října 2010 – Portál obchodních informací CRIBIS.cz, poskytující profesionální informační služby podnikatelům a firmám k prověření svých obchodních partnerů, a společnost CÍGLER SOFTWARE, výrobce účetních a ekonomických systémů, uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci. Prvním výsledkem je aktualizovaná verze účetního programu Money S3 obohacená o indikátor SEMAFOR CRIBIS. Díky němu se uživatelům přímo v adresáři u jednotlivých záznamů objeví zdarma okamžitě dostupná informace o finančním zdraví jejich obchodních partnerů. Nová služba bude pro uživatele programu Money S3 dostupná během října v rámci standardního upgradu programu. Podobnou spolupráci připravuje CRIBIS.cz i s dalšími dodavateli účetních a ekonomických systémů, typu ERP či CRM. Provozovatelem portálu CRIBIS.cz je společnost CCB – Czech Credit Bureau.

„Poslední dobou zaznamenáváme rostoucí poptávku firem po kvalitních, důvěryhodných a zároveň snadno dostupných informacích o finančním zdraví a kredibilitě jejich obchodních partnerů. V současné ekonomicky a obchodně složité době bude tento trend narůstat a my jsme se rozhodli na to reagovat službou SEMAFOR CRIBIS. Koncepce služby a zejména způsob její distribuce přímo prostřednictvím účetních či ekonomických programů umožňuje bezproblémové, rychlé a hlavně bezplatné prověření obchodního partnera,“ řekl Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

SEMAFOR CRIBIS je ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě dat z rozsáhlé databáze CRIBIS.cz. Má podobu barevných světel semaforu, které doporučují různou míru opatrnosti v obchodních vztazích s hodnocenými subjekty. Uživateli se tak zobrazí příslušný znak hned vedle jména dané společnost v účetním, respektive ekonomickém softwaru. Zelená barva znamená, že je doporučena standardní opatrnost v obchodních vztazích. U oranžové barvy by uživatel měl zvýšit opatrnost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit s takto označeným subjektem. S firmou, u které svítí červený indikátor, se doporučuje být mimořádně opatrný v uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu.

Nová služba pomůže předcházet celé řadě nepříjemných situací, jako jsou nestabilní dodávky partnera s finančními potížemi, nadměrné výkyvy v cash-flow, zvyšování provozních nákladů o zvyšující se objem vymáhání pohledávek či výrazné zvýšení rizika druhotné platební neschopnosti.

„Spolupráci s CCB a zavedení této nové funkce jsme uvítali. Naším dlouhodobým cílem je nabízet vedle standardních agend a funkcí svým uživatelům i nové služby, které by přirozeně navazovaly na data a procesy zpracovávané našimi účetními systémy. Věříme, že uživatelé ocení možnost mít přehledně na jedné obrazovce veškeré informace o subjektech, se kterými běžně účtují. Už když do systému přidávají novou firmu, automaticky se u ní rozsvítí příslušná barva indikující možná rizika a uživatel tak nemusí ztrácet čas prohledáváním různých zdrojů, aby měl elementární informace o finanční situaci svých obchodních partnerů,“ dodává Martin Cígler, předseda představenstva CÍGLER SOFTWARE.

Databáze portálu CRIBIS.cz poskytuje údaje výhradně z prokazatelných a doložitelných skutečností publikovaných v důvěryhodných zdrojích, zejména od státních institucí. Jedná se především o insolvenční rejstřík, účetní závěrky z obchodního rejstříku, data zdravotních pojišťoven a další významné zdroje.

Pokud uživateli účetního systému nebude stačit základní informace v podobě semaforu, může se jednoduchým proklikem dostat přímo na detail subjektu na portálu CRIBIS.cz, kde získá více informací – například schéma ekonomicky propojené skupiny osob, podrobné ekonomické údaje či výkonnostní parametry a další ukazatele hodnoceného subjektu.

Profil společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CCB – Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního. Jejich prostřednictvím si zejména banky, spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CCB zajišťuje i technický servis.

Vedle toho poskytuje CCB i řadu dalších služeb, a to jak finančnímu sektoru, tak i například podnikatelům nebo veřejné správě. Jde například o nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace společností, podnikatelů, municipalit či bytových družstev nebo poskytování ekonomických a personálních informací o firmách prostřednictvím portálu CRIBIS.

CCB byla založena v roce 2000. Od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která byla založena v roce 1988 v italské Bologni a dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě. Na Slovensku CCB působí prostřednictvím své sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau.

Webové odkazy: www.creditbure­au.cz, www.crif.com

Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE:
CÍGLER SOFTWARE, a.s., je s více než 100 000 instalacemi Money od roku 1990 jedním z předních dodavatelů účetních programů a informačních (ERP) systémů v České a Slovenské republice. Její produkty řady Money pokrývají nejširší potřeby podniků a mezi zákazníky lze nalézt široké spektrum uživatelů, od živnostníků přes menší společnosti až po větší společnosti či neziskové organizace.

CÍGLER SOFTWARE je významným výrobcem a dodavatelem pokladních systémů. Společnost je od roku 2003 certifikovaná podle norem ISO 9001:2008, v roce 2005 se zařadila do výběru Českých 100 nejlepších a od roku 2007 patří mezi TOP 100 českých IT společností. CÍGLER SOFTWARE je úspěšná i v zahraničí, s produktem Money S5 získala v roce 2009 ocenění Slovak Gold. Od roku 2005 pravidelně obhajuje nejvyšší úroveň certifikace společnosti Microsoft – Gold Certified Partner.

Webový odkaz: www.money.cz