Hlavní navigace

Koalice pro digitální televizní vysílání oficiálně ustavena

[Tisková zpráva] Na svém ustavujícím kongresu se v Praze sešli zástupci pěti zakládajících členů Koalice pro digitální televizní vysílání („DigiKoalice“). Zakladateli DigiKoalice jsou Česká televize, CET 21 spol. s r.o. (TV NOVA), Asociace digitálních televizí (ADT), Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace a Czech Digital Group, a.s.

Sdílet

Jejich zástupci tvoří představenstvo, v jehož čele stojí Ing. Pavel Hanuš z České televize. DigiKoalice je otevřena všem subjektům podílejících se na přechodu k zemskému digitálnímu TV vysílání. Měla by vytvořit platformu pro jednání komerčních společností se státem o otázkách souvisejících s procesem přechodu na zemské digitální TV vysílání, aktuálně zejména ve věci přípravy informační kampaně.

To od Digikoalice očekává předseda Národní skupiny pro digitální televizní vysílání v ČR („NKS“) Zdeněk Duspiva, který na kongresu prezentoval teze informační kampaně přechodu, za kterou zodpovídá. Členové DigiKoalice vyjádřili své znepokojení nad stavem přípravy kampaně, zejména nedostatečnou specifikací jejího zadání a cílů, nedostatečnou koordinací přípravných prací s provozovateli televizního vysílání, operátory vysílacích sítí a distributory zařízení pro příjem zemského digitálního TV vysílání a zatím neuspokojivým stavem řešení předpokládaných výpadků možnosti příjmu zemského televizního vysílání v období od ukončení základního souběhu a vypnutím zemského analogového televizního vysílání v příslušných územních oblastech podle tzv. Technického plánu přechodu. Ustavující kongres DigiKoalice nabídl NKS součinnost při přípravě informační kampaně a své poradenské služby při jednáních orgánů NKS.