Hlavní navigace

Komunitní sítě nejsou jen pro mladé

[Tisková zpráva] Internet zažívá v posledních letech boom v počtu společenských sítí a počtu do nich zapojených lidí. Mediaresearch přichystala výzkum, ve kterém zjišťovala aktuální situaci v oblasti fungování komunitních síti v ČR a možnosti jejich potenciálního marketingového využití. V této zprávě blíže rozebereme, jaká část internetové populace je do sociálních sítí zapojena, které sítě jsou nejčastěji využívány a jaké preference v této oblasti převládají.

Sdílet

Sociální/komunitní sítě jsou dnes již zcela běžnou součástí internetového prostředí, 70 % internetové populace starší 15 let má vytvořen svůj vlastní profil na některé z těchto sítí. Pouze čtvrtina uživatelů internetu profil vytvořen nemá a ani o tom v nejbližší době neuvažuje. Naopak 4 % lidí se teprve chystají si svůj profil vytvořit. S rostoucím věkem jsou lidé v tomto ohledu spíše konzervativnější (především lidé nad 45 let). Výrazně nižší podíl u lidí s vlastním profilem na internetu je patrný již ve věkové kategorii 35–44 let. I když je podíl ve starších věkových kategoriích nižší, rozhodně není zanedbatelný. Právě v kategorii lidí nad 45 let je největší potenciál k vytváření nových profilů (7 % deklarovalo, že se profil chystá vytvořit).

Sociální sítě

Jak je patrné z demografického rozložení v předešlém grafu, byli v oblasti vytváření vlastního profilu na internetu, tak zvanými „early adopters“ mladí muži – viz. vyšší podíl těch, kteří mají vytvořen profil déle než 5 let. V současné době je však podíl lidí s vlastním profilem na internetu z hlediska pohlaví již zcela vyrovnán, naopak v tomto ohledu začínají převažovat ženy (71 %) před muži (66 %). Mírně nižší podíl lidí s profilem na komunitní síti je mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním. Je zcela běžné mít vytvořeno více profilů (průměrně 3 na jednoho uživatele) a také jich více než jeden aktivně používat (průměrně 2). V počtu používaných profilů jsou však velké rozdíly z hlediska věkových kategorií, kdy nejmladší generace má vytvořeno více profilů (4 profily) a více jich také aktivně ve srovnání se staršími generacemi využívá.

Jaké sítě jsou v ČR nejoblíbenější?
Spontánně uváděnou a nejvíce využívanou sociální sítí v Čechách je komunitní síť Spolužáci.cz (36 %) následovaná komunitní sítí Lidé.cz (20 %). Třetí u nás nejsilnější komunitní sítí je server Líbímseti.cz (13 %). Ze zahraničních komunitních sítí je zde nejvíce využívanou sítí Facebook, následován YouTube – pozor nejedná se zde však o návštěvnost webové stránky, ale využívání její komunitní části. Také je nutné zdůraznit to, že obě tyto sítě jsou již lokalizovány do českého jazyka.

Sociální sítě

Je patrné, že jednotlivé nejsilnější komunitní sítě jsou z hlediska socio-demografických charakteristik poměrně silně vyprofilované. Například ženy dávají ve srovnání s muži přednost komunitní síti Spolužáci.cz, která je také více oblíbená (pochopitelně) u starších generací (více než polovina lidí 35–44 let).

Naopak nejmladší generace vyhledává nejvíce komunity typu líbímseti.cz, lidé.cz a v této věkové kategorii je také nejčastěji jmenován Facebook. Vysokoškoláci preferují síť Spolužáci.cz a naopak jejich preference Líbímseti.cz je nejnižší ze všech vzdělanostních skupin.

Společnost Mediaresearch (www.mediarese­arch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.