Hlavní navigace

Konec analogu na Sušicku proběhl v klidu

[Tisková zpráva] Ukončení zemského analogového televizního vysílání z 28. února proběhlo V územní oblasti Sušice bez zjevných problémů na straně televizních diváků. Podle průzkumu digihlídek z února 2010 přešlo na digitální vysílání 95,9 % obyvatel. „Také na našich hlavních informačních zdrojích – infolince 800 90 60 30 i webu www.digitalne.tv – byl ve dnech následujících po ukončení zemského analogového televizního vysílání klid. Věřejnost byla na konec analogu připravena dobře,“ potvrdil národní koordinátor Zdeněk Duspiva. Provoz na lince nevybočil z dlouhodobého průměru, ze Sušicka pocházela jen asi třetina telefonátů. Také webové stránky www.digitalne.tv zaznamenaly jen mírný nárůst návštěvnosti.

Sdílet

Vedle standardní informační kampaně proběhly v územní oblasti Sušice také aktivity směřované na podporu přechodu na digitální televizní vysílání ve skupině zdravotně postižených obyvatel. V provozu byla čtyři speciální informační střediska v Sušici, Klatovech, Horažďovicích a Nýrsku, jejichž služeb využilo celkem 350 osob se zdravotním postižením. V jejich prostorách navíc proběhly i speciální semináře, které navštívilo přes 80 zdravotně postižených osob a seniorů.

Cílem středisek i seminářů bylo přiblížit lidem téma digitalizace, ale zejména ukázat, jak jednoduché je zapojit a naladit různé typy set-top-boxů na různé typy televizorů. „Smyslem center i seminářů je prolomit psychologickou bariéru z neznalosti technických novinek a prakticky demonstrovat zapojení a všechny konkrétní kroky spojené s přechodem,“ informoval Jiří Mánek z občanského sdružení Trianon Čechy, které pro NKS koordinuje tuto část informační kampaně.

Stejně jako v předchozích územních oblastech byla i v územní oblasti Sušice v provozu technická asistenční služba, která zdarma individuálně pomáhá zdravotně postiženým se zprovozněním digitálního příjmu. Této možnosti na Sušicku využilo celkem 120, většinou obtížně mobilních, osob.