Hlavní navigace

Konference eHealth Day 2011: nové možnosti datových schránek u zdravotnických zařízení

[Tisková zpráva] Praha, 24. 2. 2011 – Společnost DATASYS, specialista na služby a vývoj v oblasti informačních technologií, představila na odborné konferenci eHealth Day 2011 v prezentaci o roli datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení několik novinek určených pro tento segment. Patří mezi ně například e-neschopenka. Prvním zdravotnickým zařízením, které začalo využívat systém datových schránek při vystavování neschopenek, je pak soukromá zdravotnická síť Santé. V rámci konference eHealth Day 2011, která se konala 22. února v Praze, byly představeny i další konkrétní kroky zdravotní politiky v oblasti implementace strategií eHealth do českého zdravotnictví.

Sdílet

Oblast zdravotnictví je v tuto dobu víc než aktuální a konference eHealth Day 2011 byla první akcí k tématu elektronizace zdravotnictví v roce 2011. Přinesla zajímavosti a zkušenosti především v hledání úspor a zvýšení bezpečnosti pacientů. Akce zároveň poskytla prostor k rekapitulaci a konkretizaci jednotlivých kroků především ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Společnost DATASYS v loňském roce rozšířila svůj rozsah působnosti o divizi zaměřenou na oblast zdravotnictví. Tato divize kromě vlastního informačního systému pro zdravotnictví nabízí také konzultace v oblasti modernizace procesů, integrace informačních systémů a bezpečnosti. 

Andrea Koudelová, vedoucí  zdravotnické divize společnosti DATASYS: „Společnost DATASYS v současné době dokončuje vývoj nemocničního informačního systému. Datové schránky vnímáme jako přirozenou součást komunikace nemocničního systému s ostatními institucemi. Jedná se o formát, který je pevně legislativně ukotvený a sjednocuje komunikační cesty.“  

V souladu s politikou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí vznikají stále nové a nové projekty v oblasti eHealth a v rámci českých zdravotnických zařízení již řada projektů bezchybně delší dobu funguje. Konference poskytla prostor pro výměnu zkušeností a navázání nových partnerství mezi zástupci zdravotnických zařízení a poskytovateli služeb pro oblast zdravotnické informatiky a telemedicíny. 

Účastníky konference eHealth Day 2011 byl mimo jiné náměstek pro informatiku ministra zdravotnictví, pan RNDr. Jiří Schlanger, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pan PharmDr. Martin Beneš, za České národní forum eHealth o.s. pan MUDr. Milan Cabrnoch a mnoho dalších zástupců nemocnic, pojišťoven a dodavatelů.  

Nový  projekt: e-neschopenka 

Jedním z projektů, který byl na konferenci představen jako novinka, je tzv. e-neschopenka. Jde o elektronické hlášení pracovní neschopnosti prostřednictvím systému datových schránek, který jako jediný umožňuje zaručený přenos dat. Lékaři tak mohou bezpečně komunikovat s okolním světem a zároveň se celá tato komunikace zprůhledňuje a výrazně ulehčuje. Tento fakt potvrdil i SÚKL, který se rozhodl prostřednictvím datových schránek přijímat například elektronické recepty do svého systému. 

Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta, které službu od 1. 7. 2009 dle zákona poskytuje společnost Telefónica O2. Prvním zdravotnickým zařízením, které začalo využívat systém datových schránek při vystavování neschopenek, je soukromá zdravotnická síť Santé.  

„Naši lékaři zavedení  tohoto systému uvítali. Je to pro ně nejen zjednodušení, ale zároveň si uvědomují, že systém poskytuje i další možnosti, které jim mohou ulehčit administrativní práci. Předpokládám, že se k Santé přidají i další zdravotnická zařízení a lékaři, protože se jedná o novinku, která významně usnadňuje práci, nabízí široké možnosti pro další využití a zároveň šetří náklady“, řekl Pavel Baránek, jednatel Santé.  

Kromě tradičních témat se tento ročník konference zaměřil i na představení pro­duktů  z oblasti mHealth, která se stává platformou pro zavádění inovativních technologií především pro zvýšení komfortu a bezpečnosti pacienta využitím mobilních zařízení. Oblast mHealth se stala subsystémem aplikací eHealth, využívající především prostředky pro real-time monitoring, telemedicínu, telekonzultace, sběr dat o pacientovi a jejich okamžité hodnocení on-line a další.