Hlavní navigace

Konference „Galileo System Operations: Chances for Business“ Praha, 24. – 25. 4. 2006

[Tisková zpráva] V Praze se ve dnech 24. – 25. dubna uskuteční mezinárodní konference na téma „Ekonomické příležitosti pro poskytovatele služeb spojené s využitím navigačního systému Galileo“. Účastníci konference budou mít příležitost seznámit se s možnostmi bližšího propojení soukromého sektoru se systémem Galileo, což umožní rozvoj sofistikovaných komerčních služeb a aplikací. Akci pořádá Česká kosmická kancelář ve spolupráci se vzdělávací společností Eurisy a s podporou Evropské kosmické agentury (ESA), Výboru OSN pro mírové využívání kosmu a Galileo Point Poland.

Sdílet

Konference se soustředí na podnikatelský potenciál systému Galileo s důrazem na pilotní projekty, které jsou podporovány European Space Agency a Evropskou komisí. Akce je zaměřena na firmy a společnosti z 10 nových členských zemí EU, z elektrotechnic­kého, telekomunikačního, navigačního i geoinformačního oboru, které chtějí uvést nové produkty a služby na mezinárodní trhy. Jejich kvalita a využití bude určováno právními i ekonomickými podmínkami vytvořenými státní správou tak i poptávkou uživateli ze soukromé sféry, kteří rovněž budou mezi účastníky konference.

Příležitost pro rozvoj nových projektů
Program Galileo přináší možnosti pro rozvoj obchodních příležitostí v segmentu malých a středně velkých podniků (SME), které hledají příležitost, jak zviditelnit své služby a produkty s vysokou přidanou hodnotou. Ty zahrnují různé oblasti – od zdravotnictví přes logistiku dopravy, zábavní průmysl, zemědělství až po vojenské účely. Do roku 2020 by celkové ekonomické přínosy měly dosáhnout 62 miliard euro a sociální přínosy dalších 12 miliard eur. Tyto přínosy vzniknou využíváním signálu Galilea v silniční dopravě, osobní bezpečnosti, při řízení záchranných akcí, poklesu znečištění vlivem dopravních úspor a vytvořením až 140 000 pracovních míst. Celkové náklady na jeho vybudování se přitom odhadují na 3,2 miliardy eur a roční provozní náklady na 220 milionů eur.

Evropské podniky stojí před výzvou co nejlepšího využití navigačního signálu Galileo. Znamená to rozpoznat požadavky trhu, skutečné možnosti systému a znát legislativní rámce, institucionální podporu a postupy při realizaci komerčního využívání tohoto systému. Z těchto důvodů je důležité poskytnout jasné informace o tom, jakým směrem rozvíjet komerční aplikace a služby s využitím systému Galileo.

„Pro Českou republiku je pořádání konference velkou poctou i uznáním, protože program Galileo je největším technologickým projektem Evropské unie,“ informuje ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář. „Zároveň to znamená velkou příležitost pro české firmy a výzkumné ústavy, které počítají s evropskými programy pro komerční využití navigačního systému Galileo, ale nevědí jak se jich účastnit,“ dodal Kolář.

Navigační systém Galileo
Galileo je globální družicový navigační systém, který umožní přesnou lokalizaci obdobně jako americký systém GPS a ruský GLONASS. Oba současné navigační systémy jsou však především strategické vojenské objekty a v případě vojenského použití může dojít k vypnutí signálu pro Evropu. Proto Evropská unie od počátku 90. let vyvíjí úsilí na vytvoření vlastního nezávislého navigačního systému, který bude garantovat trvalou provozuschopnost, potřebnou pro využití v krizových situacích.

Galileo je prvním společným projektem Evropské unie reprezentované Evropskou komisí (EK) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). EK je odpovědná za řešení politických otázek souvisejících se stavbou systému a za požadavky vyplývající z jednání na vysoké úrovni. Do vývoje Galilea se zapojily všechny staré země Evropské unie a po jejím rozšíření v roce 2004 i 10 nových členských zemí. Přípravné práce na vytvoření systému řídí Společný podnik Galileo (Galileo Joint Undertaking), který dojednává s jediným uchazečem znění koncesionářské smlouvy na výstavbu a provoz celého systému. Galileo. Jeho roli převezme v průběhu letošního roku nová evropská agentura Uřad pro dohled nad družicovými navigačními službami (GSA).

Česká kosmická kancelář
Česká kosmická kancelář (ČKK) byla založena v roce 2003 a slouží jako informační a poradenské centrum v oblasti kosmických aktivit včetně mezinárodní spolupráce. ČKK je kontaktní organizací pro spolupráci s ESA (Evropskou kosmickou agenturou). Funguje jako prostředník pro navazování kontaktů mezi českými a mezinárodními institucemi v oblasti kosmonautiky. Mezi další cíle ČKK patří rozvoj vědeckého výzkumu kosmického prostoru i kosmických objektů a rozvoj průmyslové kosmické aktivity a komercionalizace kosmických technologií. Více informací naleznete na adrese: http://www.czechspa­ce.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).