Hlavní navigace

Konference INSPO 2003 upozornila na přednosti i bariéry využívání Internetu lidmi se zdravotním post

[Tisková zpráva]

Sdílet

Konference INSPO 2003 upozornila na přednosti i bariéry využívání Internetu lidmi se zdravotním postižením

Praha, 24. března (PROTEXT) – Internet se stává nástrojem, který v mnoha případech umožňuje uživatelům se zdravotním postižením překonávat jejich handicap. Díky němu se dostávají k potřebným informacím, mohou komunikovat s ostatním světem, lépe se uplatňují na trhu práce. Vyplynulo to z prezentací i diskusních vystoupení na konferenci INSPO 2003 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na kterou se v sobotu 22.3. sjelo do Kongresového centra Praha kolem 130 účastníků z celé republiky.

Konference INSPO 2003 je jednou z hlavních akcí Března – měsíce Internetu, zorganizovaly ji AISO, BMI sdružení a Křižovatka.cz, hlavním partnerem byla společnost ABEL-Computer a podpořily ji rovněž společnosti Microsoft, Guarant, Kongresové centrum Praha a Aramark.

Jak však upozornili někteří z vystupujících, účinnějšímu využívání Internetu brání lidem se zdravotním postižením řada okolností. První z nich představují ceny za výpočetní techniku, potřebné pomůcky i připojení k Internetu, které jsou pro většinu zdravotně postižených příliš vysoké. Proto je třeba ocenit například projekt Počítače proti bariérám, který zahájila Nadace Charty 77 již v roce 1996. Reagovala tím na potřebu občanů se zdravotním postižením nalézt pracovní uplatnění. Zejména chtěla pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v důsledku úrazu a upoutání na invalidní vozík.

Předseda rady projektu Martin Bojar uvedl, že za šest let trvání projektu, jehož generálním sponzorem je Microsoft, bylo vybaveno 298 domácích pracovišť technikou v hodnotě 4,5 milionu korun, dále počítačové učebny v pěti zařízeních pro zdravotně postižené, různé typy kurzů práce s počítačem absolvovalo přes 900 klientů.

Pokud jde o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, ukazuje se, že legislativní opatření sama o sobě nejsou příliš účinná. I přednesené případové studie zaměstnávání lidí s tělesným postižením, které umožnilo v daných případech využití Internetu, svědčily o tom, že důležitější roli hrála lidská snaha pomoci jim, ale hlavně rozhodující pro jejich přijetí do zaměstnání byla kvalifikace a schopnosti těchto pracovníků. Úroveň vzdělání bude zřejmě hrát pro uplatnění lidí se zdravotním postižením stále větší roli. A při jejím zvyšování může právě Internet dosti pomoci.

Potvrdilo se také, že lidé s postižením velmi oceňují specializované informační servery zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Jejich systematičtějšímu vytváření a také dalšímu rozvoji brání skutečnost, že většina dotačních a grantových titulů příliš nepočítá s Internetem jako informačním médiem.

Se zájmem se účastníci seznámili s pilotní verzí připravovaného portálu Helpnet.cz, který z pověření AISO (Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami) a díky grantu od CZ.NIC realizuje BMI sdružení ve spolupráci s řadou partnerských organizací zdravotně postižených. Na stránkách portálu se postupně soustředí anotace s odkazy na nejdůležitější informace týkající se problematiky všech druhů zdravotního postižení, které se nacházejí především na českých, ale i zahraničních serverech. Kromě toho bude portál upozorňovat na novinky na partnerských webech, zveřejňovat vlastní zprávy a přinášet monitoring médií od Anopressu, obsahující příspěvky o problematice zdravotního postižení ze stovek sledovaných deníků, časopisů a rozhlasových i televizních pořadů.

Představitel BMI sdružení Jaroslav Winter informoval rovněž o nabídce Anopressu, že bezplatně zařadí mezi monitorovaná média všechny časopisy organizací zdravotně postižených, které o to budou mít zájem. Dále přiblížil nabídku společnosti eMerite, která provozuje měření návštěvnosti webových stránek, umožňující sledovat a analyzovat desítky parametrů – od prosté návštěvnosti, přes charakteristiky návštěvníků, až po jejich preference a trendy v chování. Komplexní měření službou VšechnoVíte, jejíž standardní cena je 4990 korun měsíčně, budou moci provozovatelé webserverů určených zdravotně postiženým využívat bezplatně.

V následujícím období podstoupí portál Helpnet.cz testování od odborníků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a případné úpravy vyplývající z jejich připomínek, aby splňoval kritéria bezbariérovosti Blind Friendly Web. Současně se bude ve spolupráci s partnerskými organizacemi plnit obsahem, aby při spuštění mohl nabídnout základní informace týkající se všech oblastí zdravotního postižení.

Konference INSPO 2003 je jednou z akcí projektu Březen – měsíc Internetu. Organizátorem jeho 6. ročníku je BMI sdružení, hlavními partnery jsou Česká pošta (http://www.cpos­t.cz), České radiokomunikace (http://www.cra­.cz), DIGI TRADE (http://www.digi- trade.cz) a LMC (http://www.pra­ce.cz), mediálními partnery Atlas.cz, BertelsmannSpringer CZ, Český rozhlas, ČTK, IDG Czech a Právo, odborným partnerem ICZ.

BMI sdružení je neziskové sdružení fyzických i právnických osob, jehož posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost. Jeho projekt Měsíc Internetu 2000 se umístil ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí.

Kontakt:

Jaroslav Winter
BMI sdružení
Za papírnou 5, 170 00 Praha 7
tel. 266 710 622, 603 406 218