Hlavní navigace

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal předběžné opatření proti Jiřímu Svobodovi

[Tisková zpráva] Praha 28. června 2006 – Krajský soud v Českých Budějovicích vydal 5. června 2006 předběžné opatření, kterým se Jiřímu Svobodovi přikazuje zdržet se jednání jako společník i jednatel společnosti Českomoravské televizní s.r.o. (dále ČMT) Dne 21. června 2006 tentýž soud vydal předběžné opatření, kterým uložil Ing. Jiřím Šebkovi a Andreasi Walkerovi, aby se i oni zdrželi jakéhokoliv jednání jako jednatelé společnosti ČMT.

Sdílet

Jediným společníkem společnosti Českomoravská televizní s.r.o., která je držitelem licence k regionálnímu televiznímu vysílání v kraji Vysočina, je společnost GIMI s.r.o., jediným jednatelem Ivo Brabec. Regionální Televizní Agentura a.s., která ovládá ČMT prostřednictvím svého majoritního podílu v GIMI s.r.o., očekává, že neoprávněné vysílání z pelhřimovského studia Ing. Jiřího Svobody bude bez odkladu ukončeno a RADIOKOMUNIKACE, které televizní signál šíří, umožní legální vysílání z Jihlavy tak, aby se předešlo kumulaci dalších ztrát způsobených společnosti Českomoravská televizní, s.r.o. a bylo tím dosaženo právního stavu. Věříme, že regulační orgány budou rychlému řešení nápomocny.