Hlavní navigace

Světoví experti v Praze sledovali zkušební videopřenos ve formátu 4K,

[Tisková zpráva] Sedmé výroční mezinárodní zasedání LambdaGrid Workshop, jehož hostitelem bylo sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, proběhlo 17. a 18. září v Praze. Přijelo 116 významných odborníků ze 17 zemí – z Evropy, Brazílie, Číny, Kanady, Japonska, Jižní Koreje, Spojených států, Austrálie a z Tchaj-wanu.

Sdílet

V průběhu dvoudenního jednání účastníci shlédli několik demonstrací využití infrastruktury Global Lambda Integrated Facility (GLIF – virtuální organizace vytvářející výzkumné prostředí). Atraktivní byly například ukázky přenosu vysoce kvalitního videa ve formátu 4K, který má více než čtyřikrát vyšší rozlišení než HDTV a kvalitou se vyrovná přinejmenším 35mm filmu. První demo ukázalo, že infrastruktura GLIFu umožní přenos tohoto videa z mnoha míst světa. Přenos do dvou lokalit v Praze (Karolinum a Barrandov) se uskutečnil ze Seattlu, Chicaga a San Diega v USA, z Tokia v Japonsku a z Amsterdamu v Nizozemsku.

Druhý experiment měl celosvětovou premiéru a demonstroval možnost vzdálené interaktivní spolupráce při digitálním zpracování filmů. Film natočený v Praze 4K kamerou společnosti DALSA byl předzpracován (odborníci mluví o tzv. debayerizaci) superpočítačovou technikou v San Diegu a v následujícím kroku byla prováděna interaktivní korekce barev. Korekci prováděli specialisté ze společnosti FlimLight, kteří byli přítomni na Ryerson University v Torontu. Specialisté z Toronta, kteří se podílejí na zpracování filmů pro Hollywood, využívali systém na barevné korekce umístěný v Praze. Korekce probíhala podle příkazů kameramana snímku, který byl také v Praze. Všichni partneři průběžně sledovali korekce na svých pracovištích a byli spolu ve spojení nízkolatenčním videokonferenčním systémem.

Obě unikátní demonstrace se konaly pod hlavičkou organizace CineGRID, která se zabývá výzkumem v oblasti použití vysokorychlostních sítí při produkci a distribuci digitálních médií velmi vysoké kvality (více informací o projektu CineGrid lze nalézt na adrese: http://www.ci­negrid.org/). Hlavním lokálním partnerem bylo sdružení CESNET, které je aktivním členem CineGRID. Dalšími lokálními partnery experimentu byly společnosti ACE, CINEPOST, CISCO Systems, T-Systems Pragonet a Visual Connection. Zahraničními partnery byly společnosti DALSA, Cinepost, ACE, Ryerson University, Keio University, University of California San Diego/Calit2, síť CANARIE a projekt StarLight.

GLIF (Global Lambda Integrated Facility) je virtuální organizace vytvářející výzkumné prostředí, které se skládá z optických spojů (lambd) a uzlů nazývaných GOLE (GLIF Open Lightpath Exchange). Lambdy jsou přenosové kanály, které používají různé vlnové délky laserového záření pro souběžný přenos signálů optickým vláknem. Propojením lambd v průchozích uzlech vzniká světelná cesta (lightpath) mezi dvěma koncovými účastníky sítě, která je obvykle použita pro přenos signálů gigabitovou nebo 10gigabitovou rychlostí. GLIF byl založen v roce 2001 a vytváří globální laboratoř pro výzkum optických sítí a jejich nových aplikací. CESNET je přidruženým členem GLIFu od roku 2004 a patří v tomto směru k evropské špičce.

GLIF propojuje nejvýznamnější síťová pracoviště Severní Ameriky, Evropy a Asie. Jeho uživateli jsou instituce, organizace a konsorcia provozující aplikace mimořádně náročné na přenosové kapacity a další parametry přenosu. Typickým příkladem je dálková komunikace s unikátním experimentálním zařízením, které produkuje setrvalý tok dat o objemu několika gigabitů za sekundu. Taková zařízení dnes pracují například v oborech, jako jsou fyzika vysokých energií, astronomie nebo další přírodovědní obory. Jiné aplikace (například videokonference) mají požadavky na nízké zpoždění, jiné na nízké kolísání přenosové rychlosti apod. GLIF se ukázal jako unikátní a velmi užitečné prostředí pro výzkum sítí, síťových služeb a síťových aplikací. Uživateli tohoto prostředí jsou různé mezinárodní týmy připravující nové experimenty, které obvykle mají síťovou i aplikační složku. Vytvoření komplexních týmu je předpokladem úspěšného využití GLIFu pro experimenty prováděné v globálním měřítku. To znamená, že na přípravě a provedení experimentu se podílí široké spektrum výzkumníků z mnoha zemí, a to jak na „trase“ experimentu, tak i v „koncových“ zemích. Jejich úkol je podstatně složitější než jen využití standardních síťových služeb, které dnes operátoři nabízejí. GLIF pomáhá ověřit nové myšlenky a provést práce či testy, které na „pevných“ sítích budou proveditelné až v horizontu spíše let než měsíců. Tento předstih může mít při správném využití zásadní význam z hlediska rozvoje vědy, výzkumu, výroby a obchodu.