Hlavní navigace

KvinElearning podporuje výuku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

[Tisková zpráva] Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) začala využívat k výuce disciplíny Logistika systém pro elektronické vzdělávání KvinElearning od společnosti Kvintech. Začlenění této učební pomůcky do koncepce zkoušení přineslo viditelné zlepšení a zvýšení kvality zkoušení.

Sdílet

S neustále se zvyšujícím počtem studentů a omezeným počtem poslucháren musela UTB začít situaci nějak řešit, a tak došlo k rozhodnutí zařadit disciplínu Logistika do dlouhodobého záměru UTB transformovat kombinované formy studia na distanční.

K udělení akreditace distančního studijního programu, je třeba splnit stejné požadavky jako při žádosti o prezenční formu, navíc jsou k tomu ale požadována ještě další specifika, mezi která patří především předložení vzorů studijních distančních textů a pomůcek vyučovaných předmětů. V této oblasti je pak jednou z významných distančních studijních a učebních pomůcek právě e-learning.

Mezi základní výhody e-learningu patří výrazná úspora času oproti klasickému studiu, protože odpadá dojíždění na přednášky a výuka se přizpůsobuje časovým možnostem studujícího. Přístup ke studijním materiálům a informacím o studiu je neomezený. Výukové programy je možné pružně měnit podle aktuální potřeby, nebo je doplňovat na základě nových poznatků či změn legislativy. E-learning také poskytuje možnost průběžného testování znalostí a jejich ověřování, podporuje využití různých multimédií (grafy, animace, videa, zvuk, obrázky, apod.) a poskytuje informace o tom, jak a kdy student studuje.

LMS KvinElearning od společnosti Kvintech nabízí řešení plně podporující požadavky kladené na elektronické vzdělávání z pohledu školského vzdělávání. „Je to velmi bezpečná platforma pro výuku, protože na rozdíl od jiných systémů neobsahuje bezpečnostní díry v podobě ActiveX či spouštění JAVA apletů. Tento LMS systém v sobě obsahuje nejen samotnou přípravu kurzu, studium, testování, certifikaci, ale i komunikaci s učitelem (chat, offline komunikace, video komunikace). Ocenitelnou předností je bezesporu také funkčnost heurestického modulu, který je dostupný pro vyučujícího. Ten totiž umí zjistit, kdo simuluje studium a kdo opravdu studuje v průběhu semestru. Dalším významným pomocníkem vyučujícího je možnost komunikovat pomocí video komunikace přímo v základní sestavě. V neposlední řadě je to také multijazyková komunikace, tj. možnost vyučovat test v prostředí 5 základních světových jazyků (čeština, angličtina, němčina, francouzština a ruština), což je v dnešní době výměnných celosvětových studijních pobytů studentů nezbytností,“ říká Pavel Ponížil, generální ředitel společnosti Kvintech.

Obrovským přínosem integrace LMS KvinElearning do zkoušení disciplíny Logistika na UTB je pak především výrazné zrychlení a zkvalitnění zkoušení, jak pro studenty, tak pro samotné zkoušející. „V rámci pilotního projektu, který byl naplánován na zkouškové období v zimním semestru akademického roku 2008/2009, byl vybrán jeden předmět, ve kterém byli studenti zkoušeni pomocí KvinElearningu. Oproti loňskému akademickému roku, kdy zkoušení v tomto vybraném předmětu probíhalo formou písemných testů a ručního opravování, došlo k urychlení celého procesu cca o 3 hodiny při každém zkouškovém termínu. Při celkovém počtu cca 320 studentů tak došlo k časové úspoře 48 hodin, tj. 6 pracovních dnů. Zkoušející se mohou věnovat více vlastnímu rozvoji a přípravě studijních a zkouškových materiálů, popřípadě individuálním konzultacím studentům. Také archivace testů, která je nutná minimálně po dobu 5 let, je nyní snazší, protože je automatizovaná. V neposlední řadě dochází i k zamezení „krádeží“ variant testů studenty pro další termíny zkoušení, ke kterým často dochází při písemném zkoušení,“ vyjmenovává výhody začlenění KvinElearningu do koncepce zkoušení Lucie Macurová, která působí jako odborná asistentka na Fakultě managementu a ekonomiky na UTB.

„Dalším kladem LMS KvinElearningu je také snížení nákladů spojených s tiskem testů – jeden test měl celkem 18 stran, což při počtu cca 320 studentů na první termín zkoušek představovalo téměř 3 000 listů papíru při oboustranném tisku, a k tomu je nutné připočítat ještě náklady spojené se samotným tiskem. Navíc přibližně 30 procent studentů nezvládne zkoušku na první pokus a musí přijít na nový termín,“ dodává Lucie Macurová.

O Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, kterou lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Se svými 12 000 studenty se řadí ke středně velkým univerzitám v České republice.

O společnosti Kvintech
Kvintech je technologicky a marketingově orientovanou organizací. Mezi hlavní oblasti, ve kterých se společnost Kvintech prosazuje, patří mimo jiné vývoj zakázkového softwaru, e-learning, CRM a podniková řešení. Více informací získáte na www.kvintech.cz a na www.kvinelear­ning.eu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).