Hlavní navigace

Lekce síťové správy od výkonných provozních ředitelů

[Tisková zpráva] Bezpečnost, konfigurace a problémy zařízení na konci životnosti vyžadují přísnou provozní disciplínu

Sdílet

PRAHA – 13. května 2009 – Mnoho konfigurací, různé úrovně zabezpečení a problémy se zařízeními na konci životního cyklu mohou při běžném denním provozu vyvolávat rizika způsobovaná prodlevami nebo dokonce nedostupností podnikové sítě.

Toto jsou jen některá ze zjištění zveřejněných v průzkumu Network Barometer Report, který vydala společnost Dimension Data, poskytovatel IT řešení a služeb s obratem 4,5 mld. USD v roce 2008. Zpráva představuje souhrnná zjištění ze 152 bezpečnostních auditů Secure Network Infrastructure Assessments (SNIA), které v průběhu roku 2008 provedla Dimension Data pro organizace po celém světě a nyní poskytují celkový pohled na síťová nastavení, napadnutelnost bezpečnosti a stav síťových zařízení v rámci jejich životního cyklu.

Podle této zprávy existuje na každém síťovém zařízení průměrně 30 nejčastějších konfiguračních chyb, které mohou ohrozit schopnost sítě plnohodnotně vykonávat svou funkci. Tento stav může postupně negativně ovlivnit hladký běh aplikací a procesů, které jsou odkázány na dostupnost a spolehlivost komunikační sítě.

Jindřich Rädisch, Country Manager ze společnosti Dimension Data Czech Republic, říká, „Pro jakékoliv podnikání závislé na spolehlivém připojení mohou základní chyby v konfiguraci síťových zařízení znamenat spuštění lavinového efektu a postavit organizaci do riskantní pozice. Rozsah těchto chyb může být od potenciálních bezpečnostních chyb až po provozní prostoje, jelikož klíčové aplikace, které na síti běží, nejsou dostupné.“

Ovšem tady podnikové hrozby nekončí. Zpráva též vypovídá, že mnoho síťových zařízení se blíží, či již dosáhlo konce svojí životnosti: 43 % zařízení dosáhlo minimálně konce po-prodejní podpory a 56 % z nich je buď na konci pravidelné softwarové údržby, nebo v poslední fázi podpory.

„Síťové prostředky, stejně jako výrobní stroje, mají definovánu svou životnost, po jejímž dosažení mohou působit chyby a ani jejich dodavatelé nebudou dále poskytovat podporu nebo opravovat zjištěné problémy. Ve většině organizací patří síť do skupiny výrobních prostředků a sledování životnosti jejích komponent je nutno adekvátně řídit,” vysvětluje Rädisch.

„Na používání vybavení nacházející se na konci životnosti existuje také důležitý komerční úhel pohledu.” říká J. Rädisch. „V průmyslových podnicích mají výrobní linky zahrnuty svou životnost do výrobního plánu. Zvyšující se náklady na údržbu vybavení s prošlou životností, společně s náklady za ušlé příležitosti, které jsou dány nedostupností efektivnějších a výkonnějších zařízení, se v jistém bodě stanou neúnosně vysokými. V některých případech může včasná výměna zastaralého vybavení snížit náklady na údržbu, srovnat základní náklady s konkurencí a tím vytvořit prostor pro nastavení konkurenceschopných cen pro zákazníky.”

Rädisch tvrdí, že IT sektor by si mohl vzít užitečné lekce ze sektoru průmyslové výroby, který za pět, šest posledních dekád zažil několik změn metodologií pro provozní řízení. Přístupy jako TQM (Total Quality Management), zeštíhlený výrobní proces a Six Sigma byly využívány úspěšnými generacemi výkonných provozních ředitelů ke zvýšení produkce, snižování prostojů a vylepšování kvality.

„Zaměření se na tyto cíle má přidanou hodnotu v optimalizaci nákladů,” říká Rädisch. „Sítě hrají v dnešním podnikání vysoce důležitou roli, a proto není překvapující zvyšující se zájem o zavádění pevných rámců pro řízení IT služeb, jako je například ITIL (IT Infrastructure Library).”

Konfigurace a konec životnosti zařízení ovšem nejsou jedinými neduhy v řízení sítí, které jsou odhaleny ve zmiňované zprávě. Výsledky upozorňují i na jiné znepokojivé bezpečnostní problémy: 73% síťových zařízení má minimálně jednu bezpečnostní zranitelnost a 15 konfiguračních chyb s bezpečností související.

„Tato zjištění jsou symptomy, které nemají s optimálním stavem řízení sítí nic společného. Rizika a nadměrné náklady, kterým podniky čelí díky bezpečnostním rizikům a potenciálním prostojům, jsou přesvědčivými důvody k zavedení přísných pravidel pro správu síťových zařízení.”

Více informací o zprávě Dimension Data – Network Barometer Report – naleznete zde: www.dimension­data.com/networ­kbarometer

O společnosti Dimension Data
Dimension Data (LSE:DDT), specializovaný poskytovatel IT služeb a řešení, pomáhá klientům plánovat, budovat, podporovat a řídit jejich IT infrastrukturu. Dimension Data poskytuje své odborné zkušenosti v oblastech budování sítí, konvergované komunikace, bezpečnosti, ukládání dat a technologií pro kontaktní centra. Díky unikátním schopnostem v oblasti konzultací, integrace a řízení služeb vytváří společnost jedinečná klientská řešení. www.dimension­data.com/cz