Hlavní navigace

Letiště Praha míří vzhůru pod křídly IBM a SAP

[Tisková zpráva] Letiště Praha dokončilo ve spolupráci s IBM ČR nasazení nového ERP systému a certifikovalo Kompetenční centrum SAP

Sdílet

Praha, Česká republika, – 5. února 2008: Letiště Praha, s. p. ukončilo k 31. prosinci 2007 implementaci všech etap svého nového podnikového informačního systému na bázi produktu mySAP Business Suite v rámci projektu ERPort. Nasazení systému mySAP do ostrého provozu bylo úspěšně spuštěno ve spolupráci s IBM ČR jako hlavním dodavatelem a jeho subdodavateli v čele se Siemens IT Solutions&Services v plánovaném čase a při dodržení stanoveného rozpočtu. Projekt ERPort byl přitom realizován za rekordních 15 měsíců (kontrakt mezi Letištěm Praha a IBM ČR byl uzavřen v září 2006), což je vzhledem ke značnému rozsahu implementace produktu mySAP na Letišti Praha zcela mimořádný výkon. Od začátku letošního roku tak jeden z největších vzdušných přístavů střední a východní Evropy již plně využívá všech výhod tohoto integrovaného informačního systému.

Dokončení poslední části projektu, který odstartoval v září roku 2006, pomůže Letišti Praha efektivněji řídit a spravovat zejména oblasti financí, lidských zdrojů, logistiky, správy a údržby majetku, správy nemovitostí, řízení vztahů se zákazníky a s dodavateli, plánování a řízení investic. Stranou nezůstanou ani další důležité oblasti podniku jakými jsou správa vozového parku, zpracování výkazů pro všechny činnosti v rámci tzv. datového skladu a mnoho dalších.

Do provozu bylo uvedeno celkem 19 modulů systému mySAP, které bude denně používat 2500 uživatelů ze všech organizačních jednotek Letiště Praha. V rámci projektu ERPort bylo do systému mySAP zrealizováno přibližně 50 migrací dat z původních systémů Letiště Praha a zhruba stejný počet rozhraní mezi systémem mySAP a dalšími informačními systémy zákazníka, které jím nebyly nahrazeny. Do projektu bylo zapojeno zhruba 70 konzultantů dodavatele IBM ČR a jeho subdodavatelů za součinnosti více než stovky klíčových uživatelů na straně zákazníka Letiště Praha.

Ředitel strategie rozvoje řízení a ICT Letiště Praha Vladimír Měkota při zahájení provozu nového informačního systému řekl: „Nový informační systém mySAP bude podporovat a optimalizovat naše klíčové podnikové procesy a zároveň zajišťovat kvalitní informace pro řízení a rozhodování vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. Úspěšné zavedení systému mySAP je zásadním krokem v rámci probíhající transformace Letiště Praha ze státního podniku na akciovou společnost, pro budoucí rozvoj našeho podniku a pro další zvýšení jeho atraktivity pro potenciální investory v rámci blížící se privatizace.“

„Projekt ERPort byl v takto ambiciózním termínu úspěšně dokončen především díky nadstandardnímu nasazení, úsilí a vynikající spolupráci obou stran. S novým integrovaným informačním systémem může Letiště Praha ještě více podpořit svoji současnou expanzi a probíhající proces transformace. Společnost IBM tak získává úspěšnou referenci v oblasti implementace systému SAP u dalšího významného zákazníka v České republice.“ uvedl Vladek Šlezingr, ředitel divize konzultačních služeb IBM ČR.

Dalším důležitým krokem v rámci projektu ERPort na Letišti Praha, kterého se podařilo ve spolupráci se společností SAP ČR dosáhnout, byla úspěšná certifikace Kompetenčního centra SAP. Toto centrum poskytuje jak technickou podporu uživatelům, tak zajišťuje provoz a další rozvoj systémů SAP. Certifikace Kompetenčního centra znamená především vyšší komfort pro všechny uživatele systému mySAP, kteří se na pracovníky centra mohou obracet s jakýmikoliv dotazy a požadavky ohledně tohoto systému.

Certifikát osvědčující splnění všech smluvních požadavků Letištěm Praha pro provoz Kompetenčního centra SAP byl slavnostně předán dne 20. 12. 2007 za přítomnosti Petra Viktory, ředitele prodeje SAP ČR, Vladimíra Měkoty, předsedy řídicího výboru projektu ERPort a ředitele pro strategii a rozvoj řízení a ICT Letiště Praha a Marcely Hrdé, výkonné ředitelky rozvoje a transformace LP. „Získání certifikátu SAP je významným oceněním odborných znalostí a dosavadní práce pro celý náš tým,“ řekl při této příležitosti Vladimír Měkota.

Cílem Letiště Praha je dosáhnout úrovně standardů využívání systému mySAP na předních světových letištích. Systém mySAP v současnosti používají například ve Frankfurtu, v Paříži, v Římě, ve Vídni, v Miláně nebo v Pekingu a Letiště Praha se mezi nimi rozsahem jeho implementace zařadilo na druhé místo hned za Frankfurt.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).