Hlavní navigace

Lucemburkové: 3. díl dokumentárního cyklu k 700. výročí panování slavné dynastie na českém trůně v neděli 31. 10. na ČT2

[Tisková zpráva] Česká televize připomíná v šestidílné dokumentární sérii Lucemburkové jedno z nejpozoruhodnějších období českých dějin. Třetí díl V záři císařské koruny připomíná vrcholnou a závěrečnou etapu panování Karla IV., kdy byl tento český král korunovaný na císaře Svaté říše římské a stal se tak svrchovaným vládcem střední Evropy.

Sdílet

Roku 1347 Karel IV. připravoval korunovační cestu do Říma, která měla být vyvrcholením jeho imperiálních ambicí. Když zemřel v říjnu 1354 zapřísáhlý nepřítel lucemburské rozpínavosti milánský arcibiskup Giovanni Visconti, cesta do Říma byla otevřená. Právě v Miláně přijal Karel IV. hned na počátku ledna 1355 železnou lombardskou korunu a stal se vladařem Itálie. Nyní nastoupil triumfální cestu do Říma jako následník největších křesťanských vládců a kráčel jako suverén místy, jimiž před stovkami let pochodovaly i nepřemožitelné římské legie. Ve věčném městě nad Tiberou se nejprve vydal na Velkopáteční pouť po bazilikách a prohlédl si i stůl, u něhož Kristus naposledy večeřel s apoštoly. Na památku si odnesl třísku z tohoto stolu, velmi cennou relikvii, kterou bedlivě opatroval. Po absolvování pouti vstoupil do baziliky svatého Petra, kde začal korunovační obřad. Před hrobem světce padl císař na tvář a byly nad ním proneseny litanie. V únoru 1361 se mu v Norimberku splnilo i další velké přání, jímž bylo narození syna Václava.

Karel IV. stárnul, ale stále byl politikem dalekých vizí. Bohužel se už nemohl vždy spolehnout na své zdraví. Na rok 1378 naplánoval a uskutečnil velkou návštěvu francouzského dvora, aby uvedl svého syna Václava do vysoké politiky tak, jak to kdysi v jeho případě učinil král Jan Lucemburský. Nemoc mu však návštěvu značně ztrpčovala. Přesto si ještě prohlédl baziliku Saint Chapelle a nový královský palác v Louvru. Po návratu do Prahy však římský císař a český král Karel IV. onemocněl zápalem plic a na konci listopadu na Pražském hradě zemřel. Nedlouho po jeho smrti začalo narůstat společenské napětí a blížil se chaos a rozvrat, který se stane jeho synu Václavovi osudným.

Scénář Vladimír Mertlík, režie Antonín Vomáčka, kamera Božek Slavík. Cyklus Lucemburkové připravilo Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby České televize ve spolupráci s Agency Prague Cherry. Repríza pořadu 5. 11. na ČT2 od 10:00 hod., www.ceskatele­vize.cz/program