Hlavní navigace

Lucemburkové: 4. díl dokumentárního cyklu k 700. výročí panování slavné dynastie na českém trůně v neděli 7. 11. na ČT2

[Tisková zpráva] Česká televize připomíná v šestidílné dokumentární sérii Lucemburkové jedno z nejpozoruhodnějších období českých dějin. Hlavním hrdinou čtvrtého dílu Král bez koruny, který uvede ČT2 v neděli 7. listopadu od 13:30 hodin, je Václav IV., který nedokázal navázat na odkaz svého otce Karla IV. a svým nerozhodným panováním přispěl k vyostření společenské krize vedoucí až k husitským válkám.

Sdílet

V královské kryptě ležela spolu s ostatky císaře Karla IV. i slavná minulost země. Nový rozmach vlasti měl nyní zajistit jeho syn Václav. Mladému chlapci však bohužel scházely předpoklady zvládnout nelehký úkol. Období jeho vlády nezačalo dobře. Václavovo politické angažmá ve věci odstranění dvojpapežství se nezdařilo. Nechtěl jít proti francouzskému dvoru, který favorizoval avignonského papeže, čímž si znepřátelil pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Ten naopak preferoval římského pontifika. Další chybou bylo odložení cesty do Říma spojené s císařskou korunovací, protože další šanci už nikdy nedostal. Václav IV., který byl díky otci korunovaný na českého krále už ve dvou letech, neměl smysl pro obratnou diplomacii. Otec mu „prošlapával“ cestičku, ale po jeho smrti si rozmazlený Václav často nedokázal poradit. Byl to cholerik s velmi labilní psychikou a vladařským povinnostem se rád vyhýbal. Oblíbil si spíš život na hradních tvrzích v ústraní, kde se mohl věnovat svým vášním: lovu a pitkám.

Rozhodující zvrat v neprospěch Václava IV. nastal roku 1393, kdy vyvrcholilo jeho nepřátelství s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Odnesl to arcibiskupův důvěrník Jan z Pomuku, jehož nechal král mučit, a poté shodit do Vltavy. Po celé Evropě začaly kolovat pověsti o krutém a prchlivém králi, který se nápadně podobá císaři Neronovi a začala se rodit nepomucenská legenda. Odpověď na otázku, jaký král skutečně byl, dávají částečně nádherné iluminace v dobových rukopisech. Například postava lazebnice ukazuje krále jako muže, který má na rozdíl od mysticky rozjímajícího pražského arcibiskupa, smysl pro tento pozemský svět i s jeho hříšnými radostmi. Proti králi se postupem doby zformovala široká fronta odpůrců od vyšší české šlechty až po říšské kurfiřty. Roku 1400 byl sesazen z trůnu římského krále a budoucnost jeho i českého království se jevila jako krajně nejistá.

Scénář Vladimír Mertlík, režie Antonín Vomáčka, kamera Božek Slavík. Cyklus Lucemburkové připravilo Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby České televize ve spolupráci s Agency Prague Cherry. Repríza pořadu 12. 11. na ČT2 od 08:00 hod., www.ceskatele­vize.cz