Hlavní navigace

Lucemburkové: 6. díl dokumentárního cyklu k 700. výročí panování slavné dynastie na českém trůně v neděli 21. 11. na ČT2

[Tisková zpráva] Česká televize připomíná v šestidílné dokumentární sérii Lucemburkové jedno z nejpozoruhodnějších období českých dějin. Šestý a závěrečný díl Do posledního dechu, který vysílá ČT2 v neděli 21. listopadu od 13:40 hod., zachycuje závěrečnou etapu panování této dynastie na českém trůně, spojenou s vládou krále Zikmunda Lucemburského.

Sdílet

Po smrti Václava IV. v srpnu 1419 se stává konečně Zikmund prvním mužem lucemburské dynastie. Nemá to však jednoduché. Husitské bouře v Čechách dostupují vrcholu a jednotlivé frakce usilují o nastolení vlády božího zákona. Představy mají mnohdy rozdílné, ale shodují se v odporu vůči Zikmundovi. Ten posílá proti českým rebelům křížovou výpravu. Pražané se obracejí s žádostí o pomoc na táborského hejtmana Žižku. Husitský vojevůdce proniká do města a na vrchu Vítkov buduje provizorní pevnost. Pokus křižáků o její dobytí žalostně ztroskotá. Zikmund se přesto nechává koncem července 1420 na levém břehu Vltavy korunovat českým králem. Nicméně ani další pokusy o přemožení husitů končí neúspěchem. Na sněmu v Čáslavi roku 1421 prohlašují odpůrci Zikmunda jeho korunovaci za neplatnou.

Zikmund se však umí poučit. Ví, že je schopný diplomat, ale špatný voják. Navíc mu nadále hrozí turecké nebezpečí a boj na dvou frontách by se mu mohl stát snadno osudným. Chce proto s husity vyjednávat a je připraven k ústupkům. Ještě před cestou na koncil do Basileje se nechá korunovat italským králem a připravuje se na císařskou korunovaci. Mírové dohody v Basileji jsou úspěšné a cesta k dohodě s husity otevřená. Na odpor se však staví polní velitelé husitských vojsk. Všichni ostatní mají válčení plné zuby a zakládají proto panskou jednotu, což je účelová aliance českých katolíků a umírněných husitů, která nakonec poráží radikály v bitvě u Lipan. Roku 1436 jsou v Jihlavě slavnostně vyhlášena kompaktáta, která husitům umožňují přijímat podobojí. Zikmund je podruhé a definitivně prohlášen českým králem. Jeho působením mocenské snahy Lucemburků vrcholí, ale svou představu o spojení českých, rakouských a uherských zemí už realizovat nedokáže. Jeho koncept však přijímají za svůj Habsburkové, kteří toto dílo dovedou roku 1526 do zdárného konce.

Scénář Vladimír Mertlík, režie Antonín Vomáčka, kamera Božek Slavík. Cyklus Lucemburkové připravilo Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby České televize ve spolupráci s Agency Prague Cherry.

Repríza pořadu 24. 11. na ČT2 od 01:45, www.ceskatele­vize.cz/program