Hlavní navigace

Lucemburkové: dokumentární cyklus k 700. výročí panování slavné dynastie na českém trůně od neděle 17.10. na ČT2

[Tisková zpráva] Česká televize připomene v šestidílné dokumentární sérii 700. výročí nástupu panovnického rodu Lucemburků na český trůn. Hrdinou prvního dílu Král s tváří anděla, který vysílá ČT2 v neděli 17. října od 13:40 hod., je Jan Lucemburský.

Sdílet

Svatba mladičkého Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se měla stát jakýmsi bodem obratu v životě tápající české společnosti. Obřad měl nejprve symbolicky a poté i fakticky ukončit chaos v zemi. Ten nastal před více než třemi desítkami let poté, co byl v bitvě na Moravském poli poražen a zabit král železný a zlatý Přemysl Otakar II. S ním byly pohřbeny i velkolepé české ambice na ovládnutí středoevropského prostoru. Jeho následník Václav II. zemřel příliš brzy a nestačil tak zemi zasaženou vnitřním rozvratem stabilizovat. A největší rána měla teprve přijít. Roku 1306 byl v Olomouci zavražděn četným neřestem holdující Václav III. Přemyslovci jeho násilnou smrtí vymřeli po meči a český trůn se uvolnil pro jiné zájemce. Původní favorité Jindřich Korutanský a Rudolf III. Habsburský však sehráli v dalším měření sil jen epizodickou roli.

Nakonec do hry vstupuje zbraslavský opat Konrád. Na tajné schůzce přesvědčuje Elišku Přemyslovnu, aby si vzala pro blaho země muže s perspektivou a mezinárodním kreditem, tedy Jana Lucemburského. Když na počátku prosince 1310 vjíždí mladý panovník se svým doprovodem do Prahy, píše kronikář Petr Žitavský o tom, jak všichni hledí na panovníka jako na krále s tváří anděla. Chaos pozvolna ustupuje. Přesto není a nebude vše idylické. Jan a Eliška se sobě navzájem časem odcizí a český panovník bude více toužit stát se pomyslným rytířem Artušovým a zdatným evropským válečníkem než domácím vladařem. Pro některé bude dokonce „králem cizincem“, který svou českou državou pouze financuje své rozmary. Je však nesporné, že velký kus jeho evropské slávy poslouží i dobré pověsti země, kterou jako vladař reprezentuje a jejíž území svým válečnickým uměním i sňatkovou politikou rozšířil. A jeho přátelské styky s vlivným francouzským dvorem pomohou vytvořit jeho nástupci a zatím jen moravskému markraběti Karlovi skvělé zázemí k dokončení velkolepého díla, které Jan Lucemburský započal, ale sám nedokončil.

Scénář Vladimír Mertlík, režie Antonín Vomáčka, kamera Božek Slavík. Pořad Lucemburkové připravilo Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby České televize ve spolupráci s Agency Prague Cherry. Repríza pořadu 22. 10. na ČT2 od 12:40 hod., www.ceskatele­vize.cz/program