Hlavní navigace

Máte málo času a musíte se naučit cizí jazyk?

[Tisková zpráva]

Sdílet

Máte málo času a musíte se naučit cizí jazyk?

V renomované pražské jazykové škole Caledonian School umí pomoci s angličtinou i těm, kterým, jak se říká, „nestačí 24 hodin denně“. Každý student má své představy o tom, jak velký objem učiva, za jakou dobu a v jakém tempu zvládne. Často však nemá dostatek času pravidelně docházet na vyučovací lekce.

Výuka cizího jazyka pro zaneprázdněné studenty

Caledonian School nabízí časově zaneprázdněným studentům výukový program E-concept založený částečně na samostudiu podporovaném počítačem pomocí multimediálního softwaru a částečně na konzultacích s lektorem. Program E-concept je podle dosažených výsledků velmi efektivní a hlavně umožňuje celkovou flexibilitu – může se odehrávat v různých časech, na různých místech a různým tempem. Zvyšuje motivaci studentů i jejich důvěru ve vlastní schopnost domluvit se v cizím jazyce.

E-concept je určen individuálním posluchačům, kteří mají vysokou osobní motivaci ke studiu angličtiny a zároveň si výuku potřebují sami naplánovat v závislosti na svých možnostech. Lekce je možno rozdělit na libovolně dlouhé úseky s tím, že vždy po dvou až třech tématických kapitolách následuje vyučovací hodina s lektorem. E-conceptový kurs probíhá na základě takzvaného Course Planu (předem připravený výukový plán kurzu), jehož součástí jsou Lesson Plany (plány jednotlivých hodin s lektorem).

Každá lekce znamená samostudium za použití interaktivního multimediálního výukového softwaru. Student sleduje digitální videozáznam, procvičuje poslech, nahrává svůj hlasový projev a následně jej porovnává s originálem, aktivně pracuje s výukovým materiálem v podobě video spotů. Funkce nahrávání podporuje osvojení si nové slovní zásoby a odstraňuje zábrany při verbálním projevu.

Součástí výuky je interaktivní slovník, který slouží k vyhledávání nových slov a zároveň synonym, antonym a například frázových sloves. Další funkce jsou vytváření souborů s vlastní slovní zásobou, zkoušení a porovnávání výslovnosti studenta s nahrávkou v počítači.

Spojení výhod lektora i samostudia

Po libovolném časovém úseku, kdy se student věnuje samostudiu s počítačem a prostuduje obvykle dvě až tři tématické kapitoly, následuje vyučovací hodina s lektorem. Ta má funkci opakovací i výukovou. Hodina probíhá podle připraveného plánu výuky, který vychází z témat probraných v softwaru. Smyslem lekcí s lektorem je prohloubení a upevnění gramatických a lexikálních znalostí studenta získaných ze softwaru. Aplikovaná metodologie odpovídá jazykové úrovni studenta. Obsahem výukového softwaru je příběh firmy, s veškerou slovní zásobou z běžných situací, které mohou nastat ve firmě (pozdravy a uvítání, představení osob, telefonování, neformální setkání, popis výrobků a služeb, jednání, přípravy a plánování, přijetí hosta, prezentace firmy a jejích produktů, cestování a ubytování, marketingová terminologie, obchodní korespondence…)

V úvodu student absolvuje rozřazovací testy, které mají specifikovat jeho jazykovou úroveň a zařadit ho.

Každý student je na začátku svého kursu seznámen s obsahem živých lekcí a na konci každé z nich pak svým podpisem potvrzuje její obsahové naplnění. Probrané gramatické jevy procvičuje v písemném projevu ve „Written Assignments“. Obsah lze přizpůsobit potřebám studenta. V průběhu kurzu absolvuje student také lekce, které nemají předem určený obsah a jejichž cílem je procvičení získané slovní zásoby. V dalších lekcích se speciálně procvičují gramatické jevy.

V případě, že se student ze závažných důvodů nemůže zúčastnit lekce s lektorem, nebo má zájem na hlubším procvičení probrané látky, je možné na stránkách www.caledonian­school.com pod heslem E-concept vyhledat E-konzultace k dané látce.

Součástí každé jazykové úrovně jsou takzvané progress testy. Během jedné úrovně student absolvuje tři postupové testy a na konci kurzu závěrečný test, po jehož složení získá Caledonian Certificate. Veškeré testy jsou k dispozici na internetu (www.caledoni­anschool.com) a vycházejí z kapitol výukového programu i z gramatických je­vů.

Je možné i zrychlit

Studenti, kteří si ve velmi krátkém čase potřebují oživit zvláště obchodní komunikaci, mohou využít E-concept intensive a tento intenzivní týdenní modul je také vhodný jako doplněk k celoročnímu kurzu. Celoroční studium E-concept Regular je časově flexibilní program pro všechny 4 jazykové úrovně s možností úpravy rozvrhu i počtu lekcí.

O Caledonian School

Caledonian School působí v oblasti jazykového vzdělávání v České republice od roku 1991 a specializuje se na komplexní jazykovou výuku pro firmy, společnosti, státní organizace i veřejnost. Caledonian School poskytuje služby ve více než dvaceti lokalitách po celé České republice. Sídlo společnosti je v Praze, kde se rovněž nachází i nové, moderně vybavené školicí středisko. V Caledonian School působí více než 150 zkušených zahraničních i českých lektorů. Právě tým profesionálních lektorů a progresivní komunikativní metodika jsou základem vysokého standardu výuky spolu se silným akademickým zázemím.

V srpnu roku 2003 byl systém managementu jakosti certifikován společností Lloyd´s Register Quality Assurance dle mezinárodní normy jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Tento certifikát potvrzuje, že procesy realizace firemních jazykových projektů, veřejnostních kurzů a pomaturitního studia; poskytování kurzů TEFL a zabezpečování pobytových jazykových kurzů v zahraničí jsou v souladu s touto normou.

Webové stránky Caledonian School jsou k dispozici na http://www.ca­ledonianschool­.cz/

Tiskový kontakt:
Petr Nachtmann
Botticelli PR
Ke Krčské stráni 1, Praha 4
Telefon: 261 260 310, mobil: 602 42 66 34
E-mail: petr.nachtman­n@botticelli.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).