Hlavní navigace

ČT1: Máte slovo s M. Jílkovou na téma: Jak se žije invalidním důchodcům? – čtvrtek 15. dubna

[Tisková zpráva] Ve čtvrtek 15. 4. na ČT1 od 21:45 Máte slovo s M. Jílkovou tváří v tvář problému: Jak se žije invalidním důchodcům? Pozvání do studia přijali: ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Sdílet

V přímém přenosu se bude moderátorka Michaela Jílková společně se svými hosty zamýšlet nad otázkou, co přinesla penzijní reforma invalidním důchodcům. Jak se žije lidem se zdravotním postižením? Jak jim pomáhá stát? Mají šanci sehnat zaměstnání? Pomáhá stát také těm, kteří dávají zdravotně postiženým práci?

Doufejme, že každý z nás má dostatek sociálního cítění a rád a ochotně pomůže handicapovaným spoluobčanům. Hlavní pomoc by však měl poskytnout stát, aby zdravotně postižení mohli být sami platní v našem společenském systému.

Od roku 2010 je zrušen pojem částečný a plný invalidní důchod. Existuje pouze invalidní důchod.. Pro jeho přiznání je potřeba splnit určité podmínky. Občan má na tento důchod nárok, pokud ještě nedosáhl věku 65 let. Poté pobírá důchod starobní. Od 1. 1. 2010 platí tři stupně invalidity. V praxi se tak běžně stává, že žadatel o invalidní důchod má zdravotní potíže, ale jeho zdravotní stav ještě neodpovídá nárokům na přiznání invalidního důchodu. Ne každému žadateli je invalidní důchod přiznán. Žádost může být zamítnuta.

Lidem, kteří jsou jakýmkoliv způsobem postiženi, se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Pokud má nějaký podnik více jak 25 zaměstnanců, je ze zákona povinen zaměstnat také osoby se zdravotním handicapem ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců.

Máte slovo s Michaelou Jílkovou – diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice „otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.

Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 22. 4. na ČT1 od 21:45 hodin. Debatovat může přijít každý, kdo se nestydí za svůj názor – stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ces­katelevize.cz.