Hlavní navigace

McAfee, Inc., Symantec Corp., Trend Micro Incorporated, ICSA Labs a Thompson Cyber Security Labs se spojily k vytvoření oborového standardu pro vzorky spywaru a testovací metodologii

[Tisková zpráva] Toto úsilí povede ke zdokonalení antispywarových produktů a pomůže spotřebitelům lépe posuzovat technologie zabraňující průnikům spywaru

Sdílet

6. února 2006 — Společnosti McAfee, Inc. (NYSE: MFE), Symantec Corp. (NASDAQ: SYMC), Trend Micro Incorporated (TSE: 4704, NASDAQ: TMIC), ICSA Labs a Thompson Cyber Security Labs oznámily uzavření dohody o vytvoření jednotných identifikačních a testovacích metod pro vývoj technologií zabraňujících průnikům spywaru. Výsledkem této spolupráce bude, že podnikoví zákazníci a spotřebitelé se budou moci lépe rozhodovat při nákupu antispywarových technologií. Testování produktů bude založeno na nezávislých a standardizovaných vyhodnocovacích kritériích a bude probíhat na společných standardních vzorcích užívaných při identifikaci a testování.

Spyware a další potenciálně nežádoucí technologie jsou jedním z nejrychleji rostoucích rizik pro spotřebitele i organizace. Jejich počet roste podle bezpečnostních odborníků každý rok odhadem o 50 až 100 procent. Na takové ohrožení je třeba reagovat vývojem vhodných obranných technologií a zároveň zákazníkům poskytnout dostatek informací pro kvalifikované rozhodování o koupi takových řešení, která odpovídají jejich individuálním potřebám.

Při zveřejňování výsledků a doporučení jednotlivých produktů dnes zatím jen málo testovacích laboratoří dává k dispozici údaje o svých testovacích vzorcích a metodách. Mnoho z nich navíc při testování používá jen velmi malé sady vzorků. Výsledkem je, že neexistuje žádný vhodný benchmark pro porovnávání antispywarových produktů jednotlivých dodavatelů. Zákazníkům pak není jasné, které produkty a řešení jsou pro ně nejefektivnější.

„Existuje mnoho zmatků na trhu ohledně původu spywaru a efektivity nástrojů určených k boji s ním,“ řekl Larry Bridwell z ISCA Labs, nezávislé divize společnosti Cybertrust. „Tato dohoda je důležitým prvním krokem k dosažení situace, v níž bude celé odvětví moci v zájmu zákazníků efektivně bojovat s rozšiřováním spywaru a zajistit větší bezpečnost a efektivitu online prostředí.“

Dříve obtížně měřitelné charakteristiky se díky využití standardních metrik, nezávislému vyhodnocování a společnému standardu vzorků stanou konzistentnější a umožní zákazníkům transparentně srovnávat jednotlivá řešení.

Dalšími iniciativami této skupiny dodavatelů bude hledání cest, jak využít zkušeností jejich jednotlivých členů při spolupráci na antivirovém výzkumu týkajícím se společného pojmenovávání hrozeb, sdílení nejlepších postupů a směrnic pro šíření informací v krizových situacích. Nově utvořená skupina přitom využije definic zpracovaných Antispywarovou koalici ASC (Anti-Spyware Coalition) a bude s touto koalicí úzce spolupracovat při vývoji směrnic pro výzkumné nástroje. Mnoho členů skupiny je aktivními leadery koalice ASC.

Metodologie pro antispywarové testování a nejlepší postupy vytvořené touto skupinou lze nalézt na www.spywaretes­ting.org.

K uzavřené dohodě se vyjádřili i zástupci ostatních zúčastněných společností:

„Společnost McAfee se s potěšením stala součástí úsilí, z něhož budou mít prospěch především zákazníci, a vážně se zabývá kroky vedoucími k potlačení spywaru,“ řekl Joe Telafici, provozní ředitel McAfee AVERT® Labs. „Během desetileté spolupráce celého antivirového průmyslu se naše produkty značně zlepšily, takže naši zákazníci jsou lépe chráněni a celé odvětví je v lepším stavu – na trhu dokonce působí více dodavatelů antivirových řešení než v době, kdy jsme začínali.“

„Úspěšné oborové postupy, které vznikly v minulosti pro sdílení informací o virech ukazují efektivitu spolupráce mezi odborníky na internetovou bezpečnost,“ řekl Vincent Weafer, vývojový ředitel Symantec Security Response. „Ze standardizace metod pro sdílení spywarových vzorků a testování antispywarových řešení budou mít zákazníci velký prospěch.“

„Je to úžasná a velmi potřebná myšlenka. Bez testovacích standardů mohou marketingová oddělení hlásat cokoli a vždycky najdou testera, který jim to potvrdí,“ řekl Roger Thompson z Thompson Cyber Security Labs. „Ze současné situace nemají zákazníci žádný prospěch. Nová dohoda umožní nastolit pevná pravidla umožňující určit, které produkty skutečně pracují a které ne. V konečném důsledku to povede ke zlepšení všech produktů a k většímu bezpečí celého světa online.“

„I když se spyware od virů velmi liší, naše mnohaleté zkušenosti s bojem proti virovému nebezpečí můžeme dobře uplatnit i při obraně proti rostoucí spywarové hrozbě,“ řekl Joe Hartmann, ředitel skupiny pro bezpečnostní výzkum Trend Micro.“Spywarová hrozba roste stejně jako počet obětí. Spolupráce s ostatními leadery na trhu bezpečnostních řešení na rozšíření výzkumu, zkrácení doby odezvy a další ochraně je naší profesionální odpovědností před celosvětovou komunitou stejně jako společenskou odpovědností před našimi zákazníky.“

O společnosti TREND MICRO
Společnost TREND MICRO je přední světovou firmou v oblasti síťových antivirových řešení, softwaru a služeb pro zabezpečení internetového obsahu. Firma sídlí v Tokiu, své evropské ústředí má v Marlow v Anglii a obchodní zastoupení po celém světě. Produkty TREND MICRO jsou nabízeny prostřednictvím distribuční sítě dealerů poskytujících služby s přidanou hodnotou a sítě poskytovatelů řízených služeb. Další informace ohledně společnosti TREND MICRO a zkušební verze produktů lze nalézt na adrese: http://www.tren­dmicro-europe.com

Trend Micro, logo t-ball, Control Manager, GateLock a OfficeScan jsou obchodní známky a registrované obchodní známky společnosti Trend Micro Incorporated. NetScreen a NetScreen logo jsou ve Spojených Státech a dalších zemích obchodní známky společnosti NetScreen Technologies, Inc. Všechna ostatní jména společností a produktů mohou být obchodními známkami a registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.