Hlavní navigace

Media Bohemia se stala jediným vlastníkem Blaníku a City

[Tisková zpráva] Společnost Media Bohemia a.s. odkoupila podíl Petra Dvořáka ve společnosti City Multimedia, s.r.o., a stala se tak jediným vlastníkem firmy, která je držitelem licencí k vysílání Rádií Blaník a Rádia City.

Sdílet

„Využili jsme nabídky Petra Dvořáka na odkup jeho podílu a považujeme to za logický krok, který skupině Media Bohemia přinese klíčové posílení. Umožní nám plnou kontrolu nad všemi čtyřmi programovými rodinami rádií – Blaník, Hitrádia, Fajn radia a Rock Radia. Navíc se tímto krokem definitivně etablujeme v Praze, tedy na největším regionálním trhu z hlediska počtu posluchačů i reklamních investic, kde patří jak City, tak Blaník mezi dlouhodobě nejúspěšnější rádia,“ zhodnotil tento přelomový krok v rozvoji skupiny Daniel Sedláček, předseda představenstva a ředitel společnosti Media Bohemia.

„ Vážíme si práce, kterou Petr Dvořák a jeho tým v City Multimedia odvedli, a zároveň věříme, že díky zázemí velké mediální skupiny budeme moci potenciál těchto rádií dále rozvíjet,“ řekl dále D. Sedláček. „Zkušeností Petra Dvořáka, který stál u zrodu soukromého rozhlasového trhu v ČR, bychom chtěli využívat i nadále. Věříme, že jeho vizionářství a programová intuice nám pomohou citlivě posouvat dál všechny rozhlasové formáty, které skupina provozuje.“ Součástí celé transakce je i dohoda, na základě které Petr Dvořák odkoupí majoritní podíl v Oldies Rádiu. To zůstane stát mimo existující programové rodiny a P. Dvořák by ho měl ve spolupráci s Media Bohemia rozvíjet tak, aby si stanice uchovala jedinečné hudební zaměření.

Zásadní změny ve stávající podobě ostatních dotčených stanic D. Sedláček také vyloučil: „Formát Blaníku je v českém éteru nesmírně úspěšný, dlouhodobě dobře funguje a my k němu proto budeme přistupovat s velkým respektem.“ Totéž podle něj platí i pro Rádio City. „City se řadu let drží mezi nejposlouchanějšími pražskými stanicemi. Z hlediska dlouhodobé strategie bychom toto rádio chtěli zařadit do rodiny Hitrádií, kam z pohledu posluchačského zacílení přirozeně patří. Nicméně vzhledem ke specifičnosti pražského rozhlasového prostředí u tohoto rádia předpokládáme, že bude i nadále mít vlastní programovou strategii a strukturu a hudební dramaturgii,“ doplnil D. Sedláček. Co se týče obchodního týmu, který na lokálním trhu nabízel reklamní čas těchto stanic, nepředpokládá skupina Media Bohemia, že by v horizontu tohoto roku byl organizačně včleněn do struktury MMS. Bude tedy nadále fungovat samostatně, pod strategickým vedením MMS, která reklamní čas těchto rádií prodává již dnes na národním trhu.