Hlavní navigace

Mediální komise PSP jednala o digitalizaci

[Tisková zpráva] Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák včera seznámil Stálou komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se současným stavem procesu digitalizace. Členům komise stručně představil Technický plán přechodu, který stanoví lhůty, podmínky a způsob zavádění zemského digitálního televizní vysílání v České republice.

Sdílet

Předseda Rady ČTÚ za hlavní úkoly považuje ukončení přechodu na digitální televizní vysílání nejlépe v termínu dle plánu, tj. 10. 10. 2010, avšak nejpozději do začátku roku 2012, zajištění digitálního vysílání stávajících televizních programů a vytvoření prostoru pro nové programy, které mají „digitální licenci“. Zdůraznil, že TPP může být, např. po určitých dílčích úpravách, technickou bází pro dosažení dohody rozhodujících subjektů. Ve svém vystoupení také uvedl, že se připravuje úprava TPP, která urychlí přechod programů ČT do vyhrazené sítě pro šíření veřejnoprávního multiplexu.

Celý proces komplikuje fakt, že TPP nemůže dotčeným subjektům zásadně stanovit žádné nové právní povinnosti, které nejsou stanoveny zákonem. Na základě TPP tedy nelze vydat jakákoliv rozhodnutí, jimiž by stát přikročil k exekučnímu vymáhání splnění povinností daných TPP. Tuto zablokovanou situaci by měla pomoci vyřešit tzv. „digitální mininovela“ zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Za důležitý aspekt přechodu na digitální televizní vysílání považuje předseda Rady ČTÚ rovněž šetrný postup vůči divákům, tzn. zachovat po dostatečně dlouhou dobu alternativu analogového vysílání. V aktuálním TPP se počítá, že celková doba souběhu analogového a digitálního vysílání bude v každé z 11 oblastí přechodu nejméně 10 měsíců.

V prezentaci předané písemně členům mediální komise byly uvedeny i další údaje, např. o průběhu přechodu na digitální vysílání na Domažlicku, vč. konkrétních údajů o dosažení pokrytí televizním signálem a komise byla rovněž informována o záměru ČTÚ vyhlásit do poloviny letošního roku výběrové řízení na provozovatele vysílací sítě DVB-H (televize v mobilu).

Z jednání mediální komise také vyplynulo, že členové komise budou mít další příležitost se podrobně seznámit při plánované návštěvě ČTÚ s dalšími podrobnostmi a souvislostmi přechodu na zemské digitální vysílání.