Hlavní navigace

NetMonitor s Mediaresearch a Gemius i v dalších letech

[Tisková zpráva] Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) rozhodlo, že výzkum návštěvnosti internetu a výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v ČR (projekt NetMonitor) bude i po lednu 2008 provádět výzkumná agentura Mediaresearch ve spolupráci s partnerem Gemius.

Sdílet

Mediaresearch ve spolupráci s Gemius je realizátorem projektu NetMonitor od 1.2.2005. „Výkonná rada SPIR rozhodla o další spolupráci se stávajícím realizátorem, který splnil podmínky pokračování kontraktu na další tři roky. Dochází ke zkvalitnění v oblasti metodiky výzkumu, technologie měření a rychlosti dodávky dat,“ říká Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR. Obdobný projekt tyto dvě společnosti získaly a v loňském roce také zahájily na Slovensku pro sdružení AIM (Asociácia internetových médií).

O podobě výzkumu internetu pro příští léta se stále jedná
Jednání o definitivní podobě projektu NetMonitor mezi Mediaresearch a SPIR stále probíhají. Nicméně už dnes je jasné, že výzkum bude i nadále mít dvě hlavní části, které i nadále budou dohromady poskytovat komplexní data o českém internetu (výzkum sociodemografie návštěvníků a výzkum návštěvnosti), ale že jej čeká i řada novinek a změn směřujících k dalšímu zkvalitnění jeho výstupů a zohlednění technologického vývoje. V listopadu bylo v projektu NetMonitor měřeno již 257 serverů, které navštívilo (alespoň jeden z nich) skoro 4,5 milionů českých uživatelů internetu.

Jaké změny NetMonitor čekají
O změnách v obou částech výzkumu se ještě vedou jednání, nicméně zmíníme alespoň některé z nich:

 • Dojde zejména k významnější aplikaci metodik pro panelové výzkumy:
  • Bude posílena pozice vzorku (panelu) respondentů vybavených měřícím softwarem, který zajišťuje monitoring veškerých jejich aktivit na internetu.
  • Nově se jedná o možnosti provedení vlastního zaváděcího výzkumu – rozsáhlého dotazníkového šetření, jehož úkolem by bylo zjistit aktuální charakteristiky internetové populace a na jehož základě by pak byly určeny kontrolní znaky panelu.
  • Kontrolní znaky a normy panelu budou tvořit základ pro konstrukci reprezentativního panelu (vzorku respondentů) vzhledem k internetové populaci ČR.
  • Mapování budoucího vývoje a změn charakteristik internetové populace a podklady pro úpravu kontrolních znaků panelu, aby byla zajištěna jeho reprezentativita po celou dobu měření, by měl po zaváděcím výzkumu následně zajišťovat návazný kontinuální výzkum.
  • Respondenti budou do panelu dorekrutováni také metodou offline.
 • Z hlediska technologických novinek se jedná například o:
  • Měření streamingu (přehrávání videa).
  • Měření používání komunikátorů (např. ICQ, Skype,..).
  • Měření rychlosti připojení k internetu.
  • Měření návštěvnosti z mobilních zařízení.
  • V příštím období by také mělo dojít ke zkrácení doby zpracování a tím k dřívějšímu dodání měsíčních dat, která je nyní 25. den následujícího měsíce.

I nadále budou používány nástroje na zpracování dat – veřejně přístupná aplikace s každodenními daty (http://online­.netmonitor.cz), aplikace gemiusExplorer (nástroj pro analýzu sociodemografických dat) a aplikace gemiusTraffic (sloužící serverům pro jejich vlastní detailní analýzu návštěvnosti). I ty však přinesou některé novinky např. analýzy na denních hodnotách, možnost definice vlastního období v aplikaci gemiusExplorer. Další částí, která zůstává, je doplňkový výzkum tzv. NetMonitor Consumer, který několikrát ročně zjišťuje další informace o internetové populaci např. z oblasti využívání produktů pojišťovnictví internetovou populací nebo jejích zvyků a trávení volného času ve vztahu k internetu.