Hlavní navigace

– Mediatel se stal členem Sdružení pro internetovou reklamu

[Tisková zpráva] Na posledním zasedání Výkonné rady SPIR byl přijat nový člen Sdružení pro internetovou reklamu Mediatel, který je provozovatelem internetového média Zlaté stránky (www.zlatestranky.cz). Podle Luboše Čipery, výkonného ředitele pro marketing business development a vnější vztahy Mediatel, chápe jeho společnost členství ve Sdružení jako přirozenou součást spoluodpovědnosti za rozvoj českého on-line reklamního trhu. Podle jeho slov již nyní představují Zlaté stránky unikátní informační zdroj na českém internetu a jejich rostoucí návštěvnost potvrzuje reálnost cíle stát se jedním z TOP 15 on-line médií v České republice.

Sdílet

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujících obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 31 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, startuje i projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring.