Hlavní navigace

Mercury uvádí vůbec první řešení řízení změn

[Tisková zpráva] Společnost Mercury uskutečnila další krok ve strategii řešení životního cyklu změn v aplikacích. Převratné řešení pomůže poradním výborům pro změny a rozhodujícím pracovníkům IT zmírňovat podnikatelská rizika související s informačními technologiemi. Podporuje řízení změn v průběhu životního cyklu aplikací v souladu se směrnicemi ITIL. Komplexní řešení řízení změn bude představeno tisícům manažerů IT v globální sérii seminářů.

Sdílet

MOUNTAIN VIEW, KALIFORNIE – 11. května 2006 – Společnost Mercury Interactive Corporation, globální lídr v oblasti softwaru pro optimalizaci podnikových technologií (BTO), uvedla produkt Mercury Change Control Management, první řešení řízení změn pro poradní výbory pro změny (PVZ) a pracovníky IT s rozhodovací pravomocí. Tento převratný nový produkt pomůže zákazníkům jako první automatizovat proces řízení změn a zmírňovat riziko negativního dopadu modifikací aplikací a infrastruktury na podnikatelské výsledky. Mercury Change Control Management poskytuje zákazníkům jediné zobrazení všech změn, umožňuje jim identifikovat kolize a priorizovat, plánovat a řídit změny na základě jejich praktického dopadu.

„Rostoucí komplikovanost změn a aplikací znemožňuje PVZ a těm, kteří rozhodují, kontrolovat jejich dopad pomocí stávajících ručních procesů a systémů,“ řekl Yuval Scarlat, senior viceprezident produktů ve společnosti Mercury. „Uvedením řešení Mercury Change Control Management uskutečňujeme další krok naší strategie řešení životního cyklu změn v aplikacích. Jako první v odvětví odpovídáme na poptávku zákazníků po automatickém řešení řízení změn, které zabrání negativnímu dopadu modifikací informačních systémů na provoz firmy.“

Mnohé podnikové organizace za účelem vyřizování žádostí o změny sestavují PVZ tvořené rozhodujícími osobami z provozu IT, z aplikačních týmů a také podnikovými analytiky. Tyto výbory projednávají žádosti o zásadní modifikace včetně požadavků na vylepšení aplikací, instalaci oprav nebo rozšíření hardwaru, úpravy infrastruktury a sítě. Zodpovídají za posouzení žádostí o změnu, vyhodnocení rizik souvisejících se změnami, identifikaci kolidujících změn, jejich přijetí nebo odmítnutí, priorizaci a plánování implementace schválených změn. Rozhodnutí přijímaná těmito výbory bývají subjektivní a často vycházejí jen z pocitu a minulých zkušeností. Tento přístup může mít za následek kolize změn při implementaci a v produkčním provozu. Takové kolize a problémy často vedou k výpadkům provozu, nedostupnosti aplikací, přerušení služby a v některých případech i k veřejně propíraným selháním. Mercury Change Control Management je jedinečná podniková aplikace vytvořená pro potřeby osob zodpovědných za změny, aplikačních skupin, členů PVZ a provozních týmů. Tento převratný nový produkt:

  • shromažďuje žádosti o změnu ze samostatných aplikací technické podpory v jednotném zobrazení, které vyhovuje směrnicím ITIL, takže všechny změny mohou být revidovány, priorizovány a plánovány ve společném modelu;
  • automaticky zjišťuje dopad změn na úrovni infrastruktury, služeb a aplikací;
  • generuje analýzu podnikatelského dopadu každé požadované změny na základě předdefinovaných ri­zik;
  • identifikuje potenciální kolize změn mezi několika požadavky a automaticky na kolize upozorňuje klíčové účastníky procesu;
  • poskytuje vyspělé funkce plánování změn, které zobrazují dopad budoucích změn a okamžik uvolnění každé změny.
  • Více než 80 procent přerušení provozu důležitých podnikových služeb lze přičíst na vrub špatným procesům řízení změn včetně chybného posouzení jejich dopadu,“ řekl Stephen Elliot, vedoucí výzkumu ve společnosti IDC. „Podniky si již nemohou s řízením změn zahrávat, a proto hledají nové způsoby, jak je spravovat. Vytvořilo to silnou poptávku po nových automatických procesech řízení celého životního cyklu změn od požadavku k testování přes implementaci až po monitorování modifikací v produkčním prostředí.“

Aplikace Mercury Change Control Management je postavena na platformě Mercury Configuration Management Database (CMDB) a prostřednictvím integrace využívá funkce nástrojů Mercury Application Mapping a Mercury IT Governance Center. Mercury Change Control Management je k dispozici nyní a je nabízen jako strategická součást řešení Mercury Application Change Lifecycle.

Mercury Application Change Lifecycle
Mercury Application Change Lifecycle je integrovaná sada produktů, která zákazníkům pomáhá řídit celý životní cyklus změn aplikací od zadání požadavku až po produkční nasazení. Řešení Mercury Application Change Lifecycle tvoří produkty a integrační vazby mezi produkty Mercury IT Governance Center, Mercury Quality Center a Mercury Business Availability Center. Toto řešení automatizuje proces zaznamenávání požadavků na změny, posouzení dopadu změn, testování a zavedení změn a monitorování změn aplikací v provozu. Zákazníci používají řešení Mercury Application Change Lifecycle ke správě klíčových procesů řízení změn, konfigurací a verzí.

Jak již zmínil Kris Brittain v nedávné zprávě agentury Gartner: „Řízení změn informačních systémů je formalizovaný proces s dokumentovanými postupy a pracovními toky, který zahrnuje činnosti jako dokumentaci, schvalování, priorizaci, analýzu dopadu, vracení provedených změn, ověřování, plánování, načasování a záležitosti implementace i posuzování všech žádostí o změnu. Jeho cílem je podpořit kontrolované zavádění změn při zachování integrity a kvality služeb produkčního prostředí.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).