Hlavní navigace

Měsíc s přenositelností čísla

[Tisková zpráva]

Sdílet

Měsíc s přenositelností čísla

Během prvního měsíce poskytování služby Přenositelnosti čísla společnost Aliatel uskutečnila více než 50 portací (plné přepojení zákazníka do své sítě včetně přenosu jeho tel. čísla). Někteří z těchto zákazníků představují velké společnosti a v takových případech se pod jednou portací skrývají velké desetitisícové série čísel. Mezi významné klienty Aliatelu, který jako první alternativní operátor uskutečnil přenos čísla do vlastní sítě, se tak nově zařadily např. společnosti Provident Financial, MAFRA, Leasing České spořitelny či Výtahy Schindler.

Zákazníci oceňují výhody, které jim přenositelnost stávajících telefonních čísel přináší. Zástupce společnosti Leasing České spořitelny, Ing. Miroslav Sokola oceňuje i skutečnost, že si změna nevyžádala žádný zásah do firemních dokumentů jako je změna vizitek, razítek či hlavičkových papírů. „Důležitý je pro nás především fakt, že se naši zákazníci dovolají na stejná čísla a my s nimi ani na okamžik neztratili kontakt. Náš přechod do sítě nového telekomunikačního operátora ani nezaznamenali. Podmínky, které nám poskytl Aliatel, odpovídají našim představám v oblasti technologické i ekonomické a přinesou nám výrazné úspory,“ uvedl Sokola.

Celý proces portace čísla do sítě Aliatelu trvá od podepsání smluvních dokumentů maximálně patnáct pracovních dní. Zákazníkům, kteří si chtějí ponechat vlastní číslo, je tato služba poskytována zcela zdarma a navíc je jim za každou příchozí minutu hovoru do sítě Aliatelu připsána finanční prémie. Přenesením čísla odpadá zákazníkovi závislost na stávajícím poskytovateli připojení a povinnost hradit mu stálé platby (paušál). Zákazník tak dostává pouze jednu fakturu od jednoho operátora.

Přenositelnost čísel je standardní službou společnosti Aliatel, kterou lze nejlépe využít v rámci balíčku Business Komplet. Tento balíček nabízí ucelené komunikační řešení hlasových, internetových a variabilně i datových služeb. Business Komplet je určen zejména středním i malým firmám a živnostníkům, jejichž měsíční účet za telekomunikační služby přesahuje částku 15.000,– Kč.

Provozování služby Přenositelnost čísel, které nyní umožňuje bezproblémový přechod zákazníků k alternativním operátorům, se během prvního měsíce provozu nesetkalo s žádnými potížemi či výpadky. Součástí příprav uvedení této služby do života bylo i náročné testování přenositelnosti s Českým Telecomem a správcem národní referenční databáze přenesených čísel, společností CNPAC.

Postup zřízení služby Přenositelnost čísla (NP)

1. Aliatel podepíše se zákazníkem smluvní dokumenty – smlouvu, technickou specifikaci a dokumenty spojené s portací čísla – tzv. „CAF – dokument“ ukončující službu u dosavadního operátora (původního poskytovatele připojení) a žádost o portaci čísla k Aliatelu.

2. Objednávka na portaci čísla a CAF dokument jsou poté odeslány prostřednictvím objednávkového systému k dosavadnímu operátorovi. Termín zřízení služby je vždy patnáct pracovních dní ode dne zaslání objednávky.

3. V případě že je objednávka v pořádku, dosavadní operátor objednávku akceptuje, pokud ne, vrací ji zpět Aliatelu.

4. Je-li třeba významně posunout termín portace čísla, je to možné, ale opět pouze o patnáct pracovních dní. Pokud je třeba posunout pouze hodinu portace v daném dni, je to možné, ale pouze dopředu. Stejně tak je možné do dne „D minus 3 dny“ objednávku bez problémů zrušit.

5. Tři pracovní dny před portací dojde k zadání čísla do národní referenční databáze (RNPDB), kterou spravuje CNPAC a ve které jsou veškeré záznamy o přenosech čísel mezi operátory. Tuto informaci RNPDB rozešle do pěti minut všem ostatním zúčastněným operátorům v České republice. Od této doby již lze měnit pouze hodinu portace. Pokud nastane situace, že portaci nebude možné provést, je třeba tuto informaci zaslat do RNPDB, která ji okamžitě rozešle ostatním operátorům. Pokud je však již po 12:00 hodině dne „D minus 1 den“, musí se tato informace všem operátorům navíc ještě potvrdit faxem.

6. V den „D“, ve stanovenou hodinu všichni operátoři změní směrování ve své síti tak, aby bylo číslo směrováno do správné sítě. Pokud tak neučiní, bude jim dosavadní operátor účtovat cenu za tzv. vynucený tranzit a vyhledání přeneseného čísla.