Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 14. července Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc červen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Z již 35. Monitorovací zprávy ČTÚ je možno připomenout zejména:

V souvislosti s vydáním nařízení EP a Rady (ES) o roamingu, nabízí mobilní operátoři od 1. července regulované roamingové volání (tzv. eurotarif) a také regulovanou roamingovou SMS (tzv. euro-SMS). Nové ceny a cenové stropy, které nesmí operátoři překročit jsou uvedeny v tabulce včetně DPH.

Roaming

Kromě cenových stropů byla tímto nařízením zavedena i minimální tarifikace u příchozích roamingových hovorů (účtování po sekundě, tj. 1+1) a u odchozích roamingových hovorů (účtována první půlminuta celá a další po sekundě, tj. 30+1), kterou operátoři také u těchto volání zavedli.

Kontrolní činnost
ČTÚ provedl kontrolu u společnosti Telefónica O2 za účelem ověřit tzv. životnost zákazníka u akvizičních (akčních) nabídek zahrnujících služby ADSL a jejichž sleva byla podmíněna závazkem trvání smluvního vztahu 12 měsíců. Kontrola byla provedena u balíčků služeb O2 Duo a O2 Trio.

ČTÚ zahájil kontroly v oblasti cen u společností Czech Digital Group a České Radiokomunikace. Cílem kontrol je zjistit a prověřit kalkulaci cen za šíření rozhlasového a televizního vysílání se zaměřením na digitální vysílání.

Digitalizace
Dne 30. června aktualizoval ČTÚ veřejně dostupné informace o pokrytí České republiky televizním vysíláním (http://dtv.ctu­.cz). Aktualizace zahrnuje i přínos pokrytí výše zmíněných DVB-T vysílačů a dopad ukončení provozu analogového vysílání ze stanoviště Praha – Mahlerovy sady.

Poštovní služby
V průběhu června byly pravomocně uloženy 4 pokuty v celkové výši 63 000,– Kč (Česká pošta proti nim nepodala rozklad).

Pokuty se týkaly porušení poštovního tajemství, neodůvodněného vrácení poštovní zásilky, ve 2 případech pak neposkytnutí správných informací o poskytovaných službách.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.