Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2010

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 11. února 2010 Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc leden 2010. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Dne 19. ledna 2010 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu hlavní teze připravované strategie Digitální Česko, která definuje aktivity státu v oblasti elektronických komunikací v dalším desetiletí. Hlavním cílem strategie je definování kroků, které v ČR povedou ke zjednodušení přístupu k vysokorychlos­tnímu internetu.

Dne 28. ledna se v Bruselu konalo první zasedání BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) a současně zřizovaného Úřadu (Office).

V lednu ČTÚ dále v průběhu ledna pokračoval ve správních řízeních o stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení nebo změně nápravných opatření v návaznosti na vydání opatření obecné povahy, kterými vydal analýzy trhu č. 2 „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“, trhu č. 3 „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ a trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“.

Téma měsíce ledna jsou stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací v roce 2009.

Za rok 2009 ČTÚ evidoval 1 556 stížností, z toho 353 (22,6 %) stížností bylo nedůvodných a nedošlo k porušení zákona o elektronických komunikacích, 200 (12,9 %) stížností nebyl ČTÚ příslušný vyřídit a 1 003 (64,5 %) stížnosti vyřídil ČTÚ postupem podle zákona o elektronických komunikacích. ČTÚ za rok 2009 eviduje celkově o 11,1 % více stížností, než v roce 2008.

Podle předmětu stížností je patrné, že nejvíce stížností za rok 2009 je na vyúčtování ceny za služby, tj. 493 (31,7 %).

V roce 2009 došlo k meziročnímu nárůstu (o 23,0 %) počtu stížností na příjem TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání. Počet stížností klesal v návaznosti na postupné pokrytí území České republiky digitálním TV signálem.

V průběhu roku 2009 ČTÚ zaznamenal nárůst počtu stížností na službu přenesení čísla v mobilní síti v souvislosti s technickými potížemi při nasazení nového zákaznického systému společnosti Telefónica O2. Na základě podaných stížností jakož i vlastního šetření vydal ČTÚ dne 29. prosince 2009 rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Telefónica O2 ve věci neplnění podmínek opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005–3, ve znění pozdějších změn.

Kontrolní činnost
ČTÚ v měsíci lednu provedl řadu kontrol v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických komunikací a vydal pokuty. Více ve vlastní monitorovací zprávě.

Český telekomunikační úřad současně v monitorovací zprávě informoval, že na základě upozornění regulátorů Belgie a Nizozemska na nedodržování podmínek pro vysílání tzv. kódu ATIS u lodí plujících na území těchto států pod českou vlajkou, provedl v loňském roce 19 kontrol na dodržování podmínek pro vysílání tzv. kódu ATIS. Ve dvou třetinách případů došlo k pochybení, často nebyl kód ATIS vysílán vůbec, případně byl vysílán kód jiný než stanovený v příslušném oprávnění lodní stanice.

Identifikační kódy ATIS (Automatic Transmitter Identification System – automatický systém pro identifikaci rádiových stanic na vodních cestách) přiděluje lodním stanicím ČTÚ, a tyto je musí používat v provozu na určených vodních cestách v České republice a na vodních cestách v zahraničí.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).