Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc duben 2007

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 14. dubna 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Česká asociace kompetitivních komunikací ocenila Radu ČTÚ Výroční cenou ČAKK za rok 2006. Radě ČTÚ bylo ocenění uděleno zejména za „splnění důležité úlohy v rámci implementace evropského předpisového rámce elektronických komunikací dokončení prvního kola analýz relevantních trhů“.

V souvislosti s vyhodnocením dopadů nápravných opatření, která ČTÚ uložil na základě výsledků analýz relevantních trhů č. 9 (ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 16 (ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních sítích) zahájil ČTÚ veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o změnách případně zrušení určitých povinností pro dotčené společnosti.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského Parlamentu (ITRE) schválil návrh nařízení, které by mělo snížit ceny za mobilní volání v zahraničí. ITRE navrhuje, aby nařízení začalo platit ihned a ihned byly realizovány sankce za jeho nedodržení, dále prosazuje nižší ceny než většina členských států EU a chce prosadit, aby snížení cen začalo platit pro všechny účastníky, aniž by o změnu tarifu požádali (tj. všeobecný opt-out princip). Tento schválený návrh je ve srovnání s návrhem Evropské komise ještě více v rozporu s rámcovou pozicí České republiky, která bude nadále pokračovat ve snaze prosadit zmírnění navrhované regulace.

Evropské komise zveřejnila 12. implementační zprávu o implementaci regulačního rámce hodnotící vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a její dopady na trh za rok 2006. Hodnocení České republiky je v této zprávě Evropské komise převážně kladné, a to zejména v souvislosti s úspěšným ukončením analýz relevantních trhů.

Sektor elektronických komunikací zůstává v EU nadále největším segmentem trhu informačních a komunikačních technologií, ačkoli nárůst výnosů v sektoru ve výši zhruba 2,3 % je nižší než v roce 2005. Trh pevných sítí se i v roce 2006 vyznačoval poklesem v objemu služeb klasické telefonní služby i v tržbách (zhruba o 4,5 % až 5,1 %). Trh mobilních sítí a služeb začíná vykazovat znaky vyspělého trhu. Nárůst výnosů ve výši 4,6 % byl pomalejší než v roce 2005 při stále klesajících cenách služeb koncovým uživatelům. Penetrace mobilními telefony dosáhla v roce 2006 v průměru EU hodnoty 103 % proti 95 % v roce předchozím. Nejrychleji rozvíjejícím se trhem byl trh širokopásmových sítí a služeb. V roce 2006 bylo nově zřízeno 20 milionů širokopásmových přípojek, což reprezentuje roční nárůst ve výši 39 %.

V dubnu pokračoval ČTÚ v jednáních, týkajících se vyhodnocení příjmu televizního signálu v oblastech, ve kterých by mohlo dojít ke zhoršení příjmu televizního signálu. Současně probíhala jednání ČTÚ s dotčeným provozovateli vysílání s cílem stanovit závazně termín ukončení analogového vysílání ze stanoviště Domažlice – Vraní vrch. Provozovatelé vysílání poukazují zejména na nedostatečnost informační kampaně. Na jednání, které proběhlo na ČTÚ, se podařilo dohodnout termín ukončení zemského analogového televizního vysílání ze stanoviště Domažlice, kterým je 31. srpen 2007. ČTÚ zahájí správní řízení s cílem rozhodnout o odnětí příslušných individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby uvedený termín byl respektován.

V případě plánovaného zahájení zemského digitálního televizního vysílání z vysílače Ústí nad Labem – Buková hora nedošlo k žádným změnám a toto vysílání by mělo být zahájeno v průběhu června 2007.

ČTÚ rovněž pokračoval v zahájeném jednání s Českou televizí, které se týká možnosti zahájení zemského digitálního vysílání v rámci multiplexu veřejné služby.

Další informace a podrobnosti jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).