Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc září 2007

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 9. října 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

ČTÚ zahájil v září přezkum důvodů, na jejichž základě byly uloženy povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby vybrané dílčí služby: pravidelné vydávání telefonních seznamů vč. přístupu koncových uživatelů k těmto seznamům, informační službu o telefonních číslech a služby veřejných telefonních automatů. Pro účely přezkumu chce ČTÚ získat informace, připomínky a podněty od současného poskytovatele dílčí služby, plátců na účet univerzální služby, dotčených sdružení a asociací, a také od koncových uživatelů. Z tohoto důvodu byl zahájen sběr dat pomocí dotazníků, které byly rozesílány podnikatelům v elektronických komunikacích s žádostí o poskytnutí relevantních údajů, a které jsou k dispozici na webových stránkách ČTÚ, kde je také zveřejněn dotazník pro účastníky.

Během září se na ČTÚ uskutečnilo jednání zástupců úřadu se zástupci Evropské komise ke 13. implementační zprávě, která hodnotí vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a dopady na trh v členských státech EU. ČTÚ zpracoval údaje vztahující se k vyhodnocení hlavních trendů vývoje, mezi něž patří vývoj telefonního provozu v pevné telefonní síti a rozvoj širokopásmového přístupu k síti Internet prostřednictvím technologie ADSL. Na základě těchto údajů vyplynulo, že i nadále pokračuje nárůst objemu volání prostřednictvím mobilních telefonů a trvalý pokles objemu volání prostřednictvím pevných linek. Tento trend je patrný ve většině států EU. Setrvalý vývoj souvisí na jedné straně s narůstající oblibou, a tím i penetrací mobilních telefonů u účastníků, novými výhodnými nabídkami mobilních operátorů pro účastníky, které podporují konkurenční prostředí na trhu mobilních volání, a se zaváděním nových služeb. Na druhé straně dochází k všeobecnému poklesu počtu pevných linek a poklesu jejich využívání pro telefonní volání.

Parlament schválil a předložil prezidentu republiky zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Součástí tohoto zákona je i změna zákona o elektronických komunikacích, a to v části Univerzální služba. Úprava se týká podmínek poskytování tzv. zvláštních cen, které jsou v současnosti poskytovány osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám v rámci povinnosti uložené rozhodnutím ČTÚ. Smyslem úpravy je omezit rozsah osob, kterým bude tato služba poskytována, a v této souvislosti nová právní úprava stanoví i některé úkoly pro ČTÚ.

V průběhu září 2007 pracovní skupina Rady EU připravila text nové Směrnice, která se zabývá liberalizací poštovního trhu. Nejzávažnějším důsledkem je posunutí termínu liberalizace na 1. ledna 2011 s tím, že členské státy, u kterých by otevření trhu již v r. 2011 způsobilo vážné problémy v důsledku složitých geografických podmínek nebo v důsledku vstupu do ES až po r. 2002, mohou termín liberalizace posunout až o dva roky.

Další informace, tabulky a grafy jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).