Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 9. ledna 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

V průběhu prosince ČTÚ dokončil a představil médiím nový návrh Technického plánu přechodu na zemské digitální televizní vysílání, který bude vydán jako podzákonný právní předpis ve formě nařízení vlády.

V částce 99 Sbírky zákonů byl 7. prosince 2007 uveřejněn zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákon je dalším legislativním krokem v procesu digitalizace zemského televizního vysílání. Jeho cílem je odblokování současné situace, která v oblasti digitalizace nastala. Za tímto účelem byla provedena změna zásadních zákonů dotýkajících se této problematiky. Vedle zákona č. 231/200 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a dalších došlo i ke změně zákona o elektronických komunikacích. Důležitou změnou je i zmocnění pro ČTÚ k vydání vyhlášky, kterou se stanoví způsob stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metodu stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho odvozené pokrytí obyvatel signálem televizního vysílání. Tato vyhláška úzce souvisí s realizací Technického plánu přechodu, zejména pokud jde o určení naplnění jím stanovených podmínek pro vypínání zemského analogového televizního vysílání. Součástí aktuální monitorovací zprávy je přehled o odeslaných SMS a MMS během Vánoc, Silvestra a Nového roku. Češi i o letošním Štědrém dnu překonali rekord v počtu odeslaných zpráv SMS. Počet hovorů zůstal na zhruba stejné úrovni, ale lidé tentokrát hovořili déle a zvýšil se počet hovorů do ciziny. Oproti loňsku se výrazně zvýšil i počet multimediálních zpráv MMS. Podrobné údaje, které poskytli jednotliví operátoři, najdete ve vlastní monitorovací zprávě.

Tématem prosincové monitorovací zprávy je vývoj cen vybraných služeb elektronických komunikací za 3. čtvrtletí 2007. Tentokrát se ČTÚ zaměřil na zvláštní ceny poskytované osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a osobám zdravotně postiženým, dále na ceny ADSL služeb a ceny vybraných služeb mobilních sítí (mobilní datové služby, mezinárodní volání). ČTÚ vydal 3. prosince 2007, s účinností od 1. ledna 2008, cenové rozhodnutí kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Jedná se o ceny obyčejných listovních zásilek do zahraničí v členění evropské země a mimoevropské země. U zásilek s hmotností do 50 g došlo ke zvýšení cen, u zásilek od 51 g do 2 kg došlo ke zlevnění. Nejvýznamnější změny cen nastaly u obyčejné listovní zásilky do 20 g do jakékoliv evropské země, která zdražila o 6,– Kč na 17,– Kč a u zásilky s hmotností nad 1 kg do 2 kg, u které cena poklesla o 160,– Kč na 300,– Kč. Zvýšení maximálních cen obyčejných zásilek do zahraničí je způsobeno zvýšením terminálních poplatků, které musí Česká pošta platit zahraničním poštovním správám v roce 2008 podle sazeb stanovených smlouvou REIMS uzavřenou mezi členskými státy EU.

V průběhu prosince ČTÚ v návaznosti na novelu zákona o elektronických komunikacích zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů rovněž dokončil přípravu výběrového řízení na poskytovatele dílčí univerzální služby „Zvláštní ceny“.

Další informace a podrobnosti jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).