Hlavní navigace

Metropolitní síť Hradec Králové

[Tisková zpráva]

Sdílet

Metropolitní síť Hradec Králové

Praha (7. listopadu 2005) – Sloane Park Property Trust, a. s., přední poskytovatel páteřních sítí v České Republice, dokončila výstavbu metropolitní sítě v Hradci Králové.

Sloane Park Property Trust, a.s., v těchto dnech dokončila výstavbu metropolitní optické sítě v Hradci Králové. Optická vlákna o celkové délce více než 70 km jsou budována především pro potřeby providerů, kteří využívají LLU. Jejich trasy vedou proto v těsné blízkosti ústředen Českého Telekomu a tak umožňují snadné napojení. Stavební a projektová činnost byla prováděna ve spolupráci se servisními organizacemi Vegacom a Maxprogress.

Sloane Park tímto krokem významně posiluje svojí přítomnost v tomto důležitém bodě. Díky nové metropolitní síti zde poskytuje celé spektrum svých služeb.

„Sloane Park se orientuje na dodávky komplexních služeb na poli velkoobchodního prodeje telekomunikačním operátorům. Stále sílící poptávka po vysokorychlostních službách v městech ukazuje na správnost naší strategie, jejíž součástí je i budování metropolitních sítí.. Dokončení metropolitní optické sítě v Hradci Králové je pro Sloane významným krokem ke zkvalitňování poskytovaných služeb v této lokalitě. Nové trasy umožňují propojení na další operátory, především pak napojení na sítě Českého Telekomu.“, uvádí Petr Lysický, obchodní ředitel společnosti Sloane Park a dodává:“Po vybudování metropolitní sítě jsme blíže svým i zákazníkům z řad lokálních ISP. Těmto pak díky kvalitní infrastruktuře můžeme po optice dodávat i nadstavbové služby na vrstvě IP – telefonování po internetu (VoIP) nebo video na vyžádání (VOD – bude spuštěno do konce roku).Rozsahem služeb, kvalitou a rychlostí sítě je naše společnost leaderem mezi optickými operátory v ČR.“

O společnosti:
Sloane Park Property Trust, a.s. je vlastníkem a provozovatelem optických páteřních sítí v České Republice a Spolkové Republice Německo. Firma podniká na základě licencí udělených českými a německými úřady pro provozování veřejných telekomunikačních služeb. Od roku 2004 rozšířila portfolio svých služeb o velkoobchodní prodej IP konektivity lokálním poskytovatelům připojení k internetu a freenetům. Do té doby byla zaměřena výhradně na poskytování synchronních okruhů a nenasvícených vláken. Další rozvoj firmy je úzce spojen s provozem páteřní sítě osazené Gbps technologií CISCO. Celkový délka provozovaných tras je více než 3.500 km.

Výhradně velkoobchodní zaměření určuje složení klientely. Tu tvoří jednak telekomunikační operátoři (ČRa, BT Ignite, Český Telecom, InWay, Ipex, T-System Pragonet), dále pak lokální ISP (TvůjNet, Mattes, Netro…) a občanská sdružení tzv Freenety (KLFree, PilsFree, ViniceNET …). Sloane Park nedodává služby zásadně koncovým uživatelům.

Sloane Park je vlastněna zahraničními finančními investory. Bližší informace k vlastnické struktuře nezveřejňuje. Obrat firmy v roce 2004 přesáhl 62 mil Kč, EBITDA překročila 20 mil Kč. Společnost zaměstnává 15 zaměstnanců a využívá služeb dvou servisních společností pro outsourcing servisu a výstavby sítí.