Hlavní navigace

Mezinárodní konference Kyberprostor 2005

[Tisková zpráva]

Sdílet

Mezinárodní konference Kyberprostor 2005

Mezinárodní konference Kyberprostor 2005, která proběhne ve dnech 7. a 8. listopadu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, otevře stejně jako v předchozích dvou letech unikátní prostor pro setkání právních teoretiků, psychologů, sociologů a filosofů, zabývajících se novými technologiemi a internetem. Na šest desítek vědců z téměř dvaceti zemí světa se na konferenci bude zabývat autorským právem a jeho ochranou na internetu, psychologií a sociologií nových technologií, internetovou kriminalitou, e-governmentem a e-justicí. „Podobné setkání se v tomto rozsahu ve střední Evropě koná poprvé,“ komentuje konferenci její hlavní organizátor JUDr. Radim Polčák a dodává: „Vedle možnosti soustředěně se zabývat nejnovějším vývojem v oblasti právního a společenskovědného zkoumání nových technologií je hlavním přínosem konference skutečnost, že umožňuje komunikaci mezi vědci z oborů, které se na podobných sympóziích běžně nesetkávají.“
Mezi delegáty konference se mezi jinými objeví Jeff Cole, ředitel World Internet Project, vlivná americká psycholožka Patricia Greenfeld, ředitelka Centra pro děti a digitální média při Kalifornské univerzitě v Los Angeles, a profesor Andreas Wiebe, vedoucí Oddělení práva informačních technologií a práva duševního vlastnictví vídeňské Wirtschaftsuni­versität. Účast rovněž přislíbil německý dokumentarista a univerzitní pedagog profesor Lutz Dammbeck, který na závěr konference uvede projekci svého snímku Síť, zabývajícího se širšími souvislostmi legendární teroristické kauzy Unabomber.