Hlavní navigace

Mezinárodní konference „Televizní stanice – zdroj zániku evropských kultur?“

[Tisková zpráva] Praha, 17. března 2006 – Společnost Corona a Stálá komise pro sdělovací prostředky PS PČR včera na tiskové konferenci v literární kavárně Obratník představily program, cíle a hlavní témata připravované mezinárodní konference „Televizní stanice – zdroj zániku evropských kultur?“ aneb kdo nese větší odpovědnost za úpadek evropských kultur – televize, parlamenty, nebo celá společnost?, která proběhne 3 a 4. května 2006 v Třeboni.

Sdílet

Hosty tiskové konference byli ing. Jaromír Talíř, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., odborník na jazyk český a pedagog na Fakultě sociálních věd UK, politolog PhDr. Zdeněk Zbořil, poradce Corona Seminars PhDr. Hanuš Karlach a starosta města Třeboň ing. Jiří Houdek.

Mezinárodní konference „Televizní stanice – zdroj zániku evropských kultur?“ je rozšířením tradice sociologických seminářů, které v předešlých letech probíhaly jako součást doprovodného programu Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest. Jejími pořadateli jsou společnost Corona s.r.o. a Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací evropských novinářů.

Mezi 120 účastníky budou zástupci evropských veřejnoprávních a soukromých televizních stanic, akademické obce, kulturních organizací a politické sféry. Při společném setkání budou diskutovat o tom, kdo nese přímou odpovědnost za vytváření programové skladby televizních programů, zda má programové skladba sestupnou či vzestupnou úroveň a jaký vliv má programová náplň na diváky jednotlivých věkových a sociálních skupin. Prostor budě věnován také otázce postavení reklamy a její role v televizním vysílání a politickému vlivu na média ve všech zastoupených státech. Mezi diskutovanými tématy bude také vliv digitalizace televizního vysílání na program veřejnoprávních a soukromých televizních stanic, vliv televizní reklamy na evropské kultury a utváření obsahu programové skladby.

Na programu dvoudenní konference je řada odborných přednášek představitelů veřejnoprávních a soukromých televizních stanic nejen z České republiky, ale také mnoha dalších evropských zemí (např. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Velká Británie, Bulharsko). Se svými příspěvky vystoupí odborníci z oblasti médií, filmu, televizního průmyslu, sociologie, psychologie, pedagogiky a politiky. Moderátorem konference a jedním z přednášejících je poslanec PS PČR a člen Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR ing. Jaromír Talíř. Se svými příspěvky vystoupí např. Doc. PhDr. Jan Jirák, proděkan Fakulty sociálních věd UK, prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., odborník na jazyk český a pedagog Fakulty sociálních věd UK, Doc. PhDr. Jiří Buriánek, pedagog Fakulty sociálních věd UK, Elan Closs Stephens, ředitel soukromé televizní stanice S4C – Sianel 4 Cymru a pedagog University of Wales, předseda Rady Slovenské televize Miroslav Kollár a další.

Více informací získáte na www.coronasemi­nars.cz. Podrobné informace k navazujícímu festivalu animované tvorby AniFest naleznete na www.anifest.cz.