Hlavní navigace

Mezinárodní projekt „Place of my life“ – hledají se grafici!

[Tisková zpráva] Občanské sdružení Open screen (http://www.openscreenfilm.com/0.htm) připravuje ojedinělý mezinárodní projekt „Place of my life“ zabývající se filmovou tvorbou dětí. Hlavní doménou projektu „Place of my life“ jsou webové stránky, které budou fungovat jako otevřená přehlídka krátkých filmů zasílaných dětmi ve věku 9-15 let. Filmy mohou zasílat děti z celého světa a stejně tak si je může kdokoli libovolně prohlížet. Smyslem projektu je volnou formou motivovat děti k filmové tvorbě a umožnit jim vyjadřovat se pomocí audiovizuální tvorby.

Sdílet

Sledováním příspěvků ostatních se mohou seznamovat s životem svých vrstevníků a jejich problémy v odlišných částech zemí či světa. O jednotlivých snímcích mohou diskutovat a hodnotit je. Navíc se budou moci mezi sebou navzájem kontaktovat a navázat přátelství. Samozřejmě budou stránky přístupné nejen dětem, ale také široké veřejnosti.

V současnosti existuje provizorní přípravná fáze webových stránek (http://www.pla­ceofmylife.com), kde je zhruba nastíněna základní kostra stránek. Text webových stránek a některé jejich části se budou dále upravovat a nejsou tedy konečné – je to zatím opravdu pouze pracovní verze. Filmy umístěné na stávajících stránkách jsou jenom zkušební (na technickou přípravu). V současnosti je hlavním úkolem stránky zajímavě graficky upravit. Open screen o.s. by do projektu rádo zapojilo všechny nadšené lidi, kteří by se na podobě stránek chtěli podílet. Návrh grafické podoby stránek může připravit kdokoli – jednotlivci i skupinky – kteří mají chuť a zájem a zaslat jej občanskému sdružení Open screen.

Grafický design stránek by měl být zajímavý, nekonvenční, plný nových nápadů – může být různě animovaný – to už záleží na fantazii autorů, kteří nejsou nijak omezeni. Prozatím stačí do Open screen zaslat jednoduché pilotní verze, z kterých vybere ty, jenž jej svým provedením zaujmou. Jejich autory si pozve a dále je seznámí se svými představami a pokusí se společně jednotlivé návrhy rozpracovat. Autory všech návrhů, které se sdružení budou líbit, finančně odmění. Autoři vítězného návrhu navíc budou mít příležitost svůj návrh realizovat a jejich jména budou uvedena na webových stránkách tohoto unikátního mezinárodního projektu (copyright).

Pilotní návrhy je možné zasílat ihned na e-mail: info.poml@cen­trum.cz. Zároveň se na tuto e-mailovou adresu můžete obracet s jakýmikoli dotazy.