Hlavní navigace

Mezinárodní setkání špiček internetového výzkumu CESNET Conference 2006 zahájila ministryně Petra Buzková

[Tisková zpráva] Praha / Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Buzková zahájila mezinárodní odbornou konferenci CESNET Conference 2006. U příležitosti desátého výročí svého založení ji ve dnech 7. a 8. března uspořádalo v Praze sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR CESNET, které buduje a rozvíjí národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET2. Na akci se sjelo více než sto předních odborníků internetového výzkumu z patnácti zemí Evropy a také ze Spojených států.

Sdílet

Petra Buzková v úvodu vyzdvihla dosavadní výsledky dosažené sdružením CESNET, ocenila dlouhodobý stabilní přínos sdružení pro výzkum, vývoj a vzdělávání v České republice a vyjádřila naději, že tato nastoupená cesta bude úspěšně pokračovat.

V úvodním příspěvku jedné z klíčových postav internetového výzkumu Klause Ullmanna – předsedy představenstva sdružení DANTE, které koordinuje projekt národních sítí pro výzkum a vzdělávání GN2, v jehož rámci je budována nejvýkonnější evropská síťová infrastruktura GÉANT2, předsedy výkonného výboru projektu GN2 a ředitele německé národní výzkumné sítě DFN (Das Deutsche Forschungsnetz) – zazněl důraz na spolupráci a systematický přístup při podpoře vědy a výzkumu formou špičkového komunikačního a informačního prostředí v celoevropském kontextu.

Na vystoupení Klause Ullmanna navázal ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád, který nejen hodnotil desetiletou historii sdružení, ale především věnoval pozornost jeho současným výzkumným aktivitám a pohledu do budoucna.

Po odborné stránce pokryly jednotlivé příspěvky dvoudenní konference velmi široké spektrum problematiky – od fyzikálních dějů při přenosech a zesilování optického signálu až po vysoce specializované distribuované síťové aplikace. Příspěvky prvního konferenčního dne se týkaly především aplikací špičkových počítačových sítí. Mezi jejich nejvýznamnější uživatele patří gridy – distribuované výpočetní a úložné systémy. Právě jim byla věnována řada příspěvků prvního dne. Další významné téma představovaly videokonference a prostředky pro virtuální spolupráci uživatelů. S nimi souvisejí i metody autentizace a správy uživatelů, tzv. middleware, jemuž se věnovalo hned několik příspěvků. Těžištěm druhého konferenčního dne pak byly hlavně vlastní síťové technologie. Nejvýznamnější roli hrály nové aktivity a technologie v oblasti optických sítí a uplatnění programovatelného hardwaru při vysokorychlostní přepravě dat.

Konferenci uzavřel příspěvek zástupce švýcarské sítě národního výzkumu SWITCH Simona Leinena, věnovaný dlouhodobému sporu o základní koncepci počítačových sítí – přepínání okruhů proti nespojovaným službám. Analýza dosavadního vývoje, stejně jako shrnutí potenciálních možností do budoucnosti včetně příkladů z reálné praxe přednesené kultivovaným, detailním a zároveň nezavádějícím způsobem vyústily ve velmi živou diskuzi, jejíž rozsah daleko přesáhl jak původní předpoklady, tak časový plán konference.

Další podrobnosti o konferenci včetně prezentací jednotlivých přednášejících a fotografií lze nalézt na adrese www.ces.net/con­ference06/.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).