Hlavní navigace

Meziroční vývoj internetu podle NetMonitoru

[Tisková zpráva] Je všeobecně známým faktem, že internet je velice dynamicky se rozvíjejícím mediem. Jak ale jeho vývoj vypadá v číslech, resp. některých základních ukazatelích o návštěvnosti internetu podle NetMonitoru a jeho výstupů? Pokusme se nalézt některá srovnání, souvislosti a změny, které podle NetMonitoru za poslední rok a čtvrt nastaly.

Sdílet

Prvním ukazatelem, na který se zaměříme je měsíční universum, čili velikost internetové populace. Tento ukazatel, který se odvozuje zejména z externího výzkumu Mediaprojekt, udává počet lidí ve věku 12 – 79 let, kteří v daném měsíci navštíví alespoň jednou internet.

Porovnáním, viz. Tabulka 1, měsíčního universa z května 2006 a z května 2007 zjistíme, že za rok se hodnota tohoto ukazatele zvýšila o 784 097, čili o 21,81%. Lze tedy říci, že za jeden tok se počet lidí, kteří alespoň jednou navštívili v květnu internet vzrostl o více než pětinu.

NetMonitor 1

Jako další zkoumané ukazatele můžeme vzít počty zobrazení stránek neboli pageviews (PV), průměrně strávený čas na internetu reálným uživatelem (ATS) a počet návštěv. Zde je důležité uvést, že NetMonitor neměří všechny české internetové servery, ale jen skupinu reklamních serverů, která však zahrnuje největší a nejvýznamnější servery. Reklamním serverem rozumíme takový server, který na svých stránkách umožňuje cizím subjektům umístit za úplatu jejich reklamní formáty. Na této skupině serverů pak zachytí 97,7% internetové populace. Pokud budeme v následující části uvádět další statistiky, je nutno zdůraznit, že tato čísla korespondují s aktivitou právě oněch 97,7% internetové populace na měřených serverech.

Porovnáním meziročních údajů o PV, ATS a návštěvách zjistíme, že za rok od května 06 do května 07 činil nárůst zobrazených stránek v rámci NetMonitoru 1 400 milionů PV, což v procentuelním vyjádření činí 50,65%. U ATS je to nárůst o 3:55:03, resp. 23,67% a u počtu návštěv internetu se jedná o nárůst 176,5 milionu, resp. 55,22%.

NetMonitor 2

Doposud jsme se zabývali údaji za celý NetMonitor a to údaji z období před rokem tak i letos. Ovšem NetMonitor zaznamenal za rok podstatný nárůst měřených medií. Naskýtá se tedy prostor pro úvahu, k jakým závěrům bychom došli, pokud bychom se zaměřili pouze na servery, které byly v měření zapojeny jak v květnu 06 tak i v květnu 07. Odpověď nám poskytne Tabulka 3, která obsahuje data „očištěná” od serverů, které byly do měření zapojeny před obdobím kratším než jeden rok, a od serverů, které za tento poslední rok přestaly být měřeny.

NetMonitor 3

Shrneme-li prezentované údaje, můžeme říci, že meziroční procentuelní nárůst počtu návštěv a zobrazených stránek značně převyšuje meziroční nárůst universa a ukazuje tedy na poměrně působivý vzestup obliby internetu. Čím si jej však vysvětlit a kde hledat příčiny? Sama tato otázka by vydala za obsáhlou studii a analýzu. V úvahu připadá velké množství faktorů. Tato tisková zpráva si ambice v podobě poskytnutí odpovědi na tuto otázku neklade a ani klást nemůže. Nabízíme však jeden detail, který může přidat pomyslný kamínek do mozaiky.

Za poslední rok od května 06 do května 07 se počet lidí, kteří se připojují k internetu doma přes širokopásmové připojení zvýšil o téměř 660 000. Tito lidé tráví navíc na internetu delší dobu – v průměru 23:16:56 za měsíc, za kterou stihnou vícekrát navštívit v měsíci internet a prohlédnout více stránek. Lidé, kteří se z domova připojují k internetu jiným způsobem, tráví na internetu měsíčně v průměru 16:26:29.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).