Hlavní navigace

MIC Akcelerátor zvítězil v soutěži Dobrá rada nad zlato 2010

[Tisková zpráva] Brno, 16. listopadu 2010 – na včerejším vyhlašování vítězů soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010 získal 1. místo vzdělávací projekt MIC Akcelerátor, první svého druhu na světě. Jižní Morava tak i v letošním roce obhájila loňské prvenství a potvrdila, že Brno je městem inovací a pokročilé znalostní ekonomik

Sdílet

Letošní  šestý ročník soutěže byl tematicky vymezen mottem „Kreativitou k inovacím“. Projekt Microsoft inovačního centra Brno 1 obstál v konkurenci 32 soutěžících. Slavnostní předání cen proběhlo včera, v pondělí 15. listopadu 2010  
v Praze. Kompletní výsledky soutěže a zúčastněné projekty lze shlédnout na http://www.to­pregion.cz/sou­tez.

MIC Akcelerátor je jednoletý program pro studenty středních a vysokých škol, který Microsoft inovační centrum Brno zpustilo jako první na světě. Jeho rozšíření se očekává i do dalších zemí. „Cílem je vychovat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů,“ uvedl Michal Hrabí, manažer Microsoft inovačního centra Brno. Nové znalosti, zkušenosti a kontakty, které účastníci programu získají, uplatní nejen při svém dalším studiu, ale především při rozvoji svých podnikatelských záměrů. Odborné vedení pomůže týmům směřovat projekty tak, aby po ukončení programu měly v rukách základ své vlastní firmy s inovativním potenciálem.

Porotce i hlasující veřejnost nejvíce oslovily přínosy projektu MIC Akcelerátor, jimiž jsou vznik nových inovativních start-upů, vytváření nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, originální provedení a splynutí s mottem soutěže.

Není  již iluzí, že studentský  projekt může být základem inovativního podnikání

Jedním z úspěšných absolventů programu MIC Akcelerátor je studentský tým GINA (Geographical INformation Assistant), který vyvinul unikátní software pomáhající zachraňovat lidské životy. Ještě před necelým rokem byl pouze předmětem diplomové práce Zbyňka Poulíčka, studenta Fakulty informačních technologií VUT v Brně. V prosinci 2009 se Zbyněk zúčastnil přednášky o projektu MIC Akcelerátor, na základě které se spolu se svými spolužáky do programu přihlásil. Zbyněk Poulíček, Petra Bačíková a Boris Procházka se tak stali řešiteli studentského projektu, jehož cílem bylo vytvořit inovativní softwarový systém pro mobilní zařízení, který umožňuje navigaci v náročném terénu, koordinaci týmů a efektivní výměnu geografických informací. GINA je svými vlastnostmi předurčena pro záchranářské týmy, expedice a jiné skupiny operující v extrémních podmínkách. Software v reálných podmínkách již s úspěchem testovali záchranáři po zemětřesení na Haiti. V tuto chvíli jim slouží pro mapování rozvoje epidemie cholery na ostrově.

  „Do MIC Akcelerátoru jsme vstupovali s tím, že jsme očekávali kvalitní IT zázemí, snadný přístup k informacím, pomoc při řešení problémů a získávání praktických znalostí nutných pro úspěšné založení a provozování IT firmy. Naše očekávání byla skutečně naplněna. Ověřili jsme si, že GINA má skutečný komerční potenciál a vidina prospěšného projektu nás sune kupředu. Teď už nepracujeme na školním projektu, nyní začínáme budovat firmu," uvedl Zbyněk Poulíček.

V červnu 2010 vyhrál projekt GINA národní kolo studentské soutěže Imagine Cup. V nejbližších měsících budou jeho tvůrci žádat o vstup do inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra a bojovat o zakázky na světových trzích.

Doplňující in­formace: 

Vzdělávací  projekt MIC Akcelerátor, určený pro studenty středních a vysokých škol, se rozeběhl v neděli 28. března 2010. Do programu se přihlásilo 44 studentů, z toho 43 ze čtyř univerzit a 1 ze střední školy. Do projektu bylo vybráno 21 studentů, kteří vytvořili 6 projektových týmů s předpokladem vzniku nových ICT firem. MIC Akcelerátor je jednoletý program, jehož cílem je vychovat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů. Odborné vedení konzultantů Jihomoravského inovačního centra a společnosti Microsoft jim pomůže směřovat projekty tak, aby po ukončení programu měli v rukách základ své vlastní firmy  
s inovativním potenciálem.

Další ročník MIC Akcelerátoru odstartuje již v únoru 2011. Hlásit se mohou studenti již teď. Účast v programu je bezplatná. Více na www.micakcele­rator.cz.

Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO se zaměřuje na aktivity rozvoje lidských zdrojů. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů Topregion.cz.

Cílem Jihomoravského inovačního centra je vytvářet komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání a stát se předním poskytovatelem podpory inovativním firmám v Evropě. JIC podporuje inovativní firmy, studenty  
s originálními nápady, výzkumné pracovníky a vynálezce. Napomáhá mnoha projekty spolupráci mezi inovačními firmami a výzkumnými pracovišti. Jihomoravské inovační centrum provozuje dva technologické inkubátory a jeden biotechnologický. 

Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci a pomoc při transferu technologií. Za dobu sedmi let takto pomohlo vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 26 inkubační program úspěšně ukončilo.

 
 

O MIC Brno

MIC Brno je společným projektem Jihomoravského inovačního centra (JIC) a společnosti Microsoft. Rozšiřuje služby JIC o aktivity specifické pro sektor informačních technologií. Hlavním cílem MIC je prohlubovat znalosti o nových informačních technologiích společnosti Microsoft u odborné veřejnosti a vytvářet prostředí usnadňující kooperaci a růst firem v regionu. Služby MIC jsou jak pro inkubované firmy JIC, tak pro všechny zájemce o přístup ke znalostem a technologiím společnosti Microsoft z řad studentů i profesionálů.

www.msic.cz

 

O Jihomoravském inovačním centru (JIC)

Jihomoravské  inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. Více informací můžete získat na adrese

www.jic.cz.

 

O MIC Network

Síť MIC Network sdružuje v současné době přes 110 Microsoft inovačních center ve 48 zemích světa. Liší se velikostí i oblastmi poskytovaných služeb, spojuje je však dlouhodobá podpora ekonomického růstu v regionu. Díky společným kanálům, sdílení informací a řadě aktivit networkingového charakteru dochází nejen ke zlepšování fungování jednotlivých center, ale i ke snazšímu navázání spolupráce začínajících firem po světě pod patronací jednotlivých MIC. Brněnské MIC sídlí v budově Technologického inkubátoru II., v těsné blízkosti Technologického parku a VUT  
v Brně a na dosah dalších univerzit.

 

O soutěži Imagine Cup

Soutěž Imagine Cup je celosvětová techno­logická soutěž s dlouholetou tradicí určená pro studenty středních a vysokých škol, prostřednictvím které se Microsoft snaží inspirovat mladé lidi k využívání informačních technologií a k přemýšlení o světě kolem nás. Více informací o soutěži Imagine Cup, o jednotlivých soutěžních kategoriích a projektech je k dispozici na adrese www.imaginecup­.cz.

 

O Poradním sboru MIC Network

Rada složená z 10 zástupců Microsoft inovačních center a 6 zástupců výzkumných nebo produktových týmů společnosti Microsoft bude dohlížet na činnost všech světových MIC a rozhodovat o aktivitách, společných cílech a programech těchto center. V ustanovující skupině je také MIC Brno.

 

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování sof­twaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

www.microsoft­.com/cze

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).