Hlavní navigace

Microsoft uvádí novou řadu produktů z rodiny System Center

[Tisková zpráva] Microsoft dnes oznámil uvedení nové produktové řady System Center, sady produktů a řešení pro efektivní správu podnikových informačních technologií a systémů. Produkty Microsoft System Center představují ucelené portfolio řešení, které do podnikového prostředí přináší snazší správu, předcházení výpadkům či zpětný audit o stavu celého IT prostředí, včetně všech serverů i klientských stanic. Díky svým vlastnostem a funkcím umožňuje neustálou informovanost IT specialistů o stavu celé IT infrastruktury, procesech a osvědčených postupech. Ti jsou pak schopni garantovat zajištění požadované úrovně služeb nezbytných pro podporu a rozvoj podniku.

Sdílet

System Center je postaven na již existujících a uživatelsky známých produktech Microsoft Operation Manager (MOM) a Systems Management Server (SMS). Podstatnou novinkou této platformy je produkt Essentials 2007, který představuje nové řešení pro správu IT systémů určených především pro střední firmy. Díky tomuto jednotnému řešení pro správu mohou IT specialisté v organizacích střední velikosti proaktivně a efektivněji spravovat jejich IT prostředí.

„Microsoft poskytuje platformu pro správu a dohled IT infrastruktury již několik let. Nyní však dochází k doplnění o další produkty a k celkové konsolidaci do řady System Center. Příkladem takové integrace je řešení pro malé a střední firmy System Center Essentials. Toto řešení si bere to nejlepší z již zavedených produktů pro monitoring a konfigurační management, a pokrývá tak podstatnou část potřeb zákazníků směrem k efektivní správě IT prostředí,“ říká Michal Hroch, produktový manažer pro aplikační platformu a nástroje pro správu systémů, Microsoft Česká republika.

Komlexní řada produktů Systems Center obsahuje:

 • Microsoft System Center Operation Manager 2007 (dříve MOM) – novinkou v System Center Operation Manager proti MOM je například „End-to-end Service Management“ umožňující pohlížet na síť z pohledu služeb, které poskytuje. Dále je to pak možnost monitoringu klientských stanic a schopnost automaticky nastavovat prahové hodnoty vypovídající o stavu sítě dle zpětné dlouhodobé analýzy.
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (nová verze SMS) – pokrývá potřeby podniku v oblasti distribuce softwaru, správu aktualizací a oprav, či nově zajištění virtualizace distribuovaných aplikací a pokročilý Asset Management.
 • Microsoft System Center Essentials 2007 – zcela nový produkt, který je určen pro potřeby menších a středně velkých firem do 500 počítačů. Zajišťuje monitoring sítě, serverů a klientských stanic, vzdálenou instalaci softwaru, správu aktualizací, sledování inventáře hardwaru i softwaru a komplexní reporting stavu podnikové infrastruktury.
 • Microsoft System Center Capacity Planner 2006 – produkt usnadňující plánované nasazení nových aplikací do provozu či při větších změnách v podnikové infrastruktuře.
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 – produkt pro správu virtuálního prostředí.
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2006 – zajišťuje ochranu a obnovu dat. Umožňuje zároveň řídit nejen zálohy souborových serverů, ale také databází SQL Serveru a Exchange Serveru.
 • Microsoft System Center Service Manager – produkt umožňující IT oddělením poskytovat pokročilé služby jako helpdesk či incident management v kvalitě definované SLA (Service Level Agreement). Celý systém navíc podporuje standard ITIL a další.

Portfolio produktů řady System Center poskytuje společnostem celou řadu výhod a přínosů v následujících oblastech IT:

 • Podpora produktivity – růst produktivity a efektivity IT prostředí prostřednictvím využití integrovaných znalostí pro správu důležitých platforem, aplikací a procesů.
 • Nejlepší volba pro systém Windows – vzájemné propojení platformy Windows, produktů pro její správu a aplikací společnosti Microsoft umožňuje velice efektivní dohled nad komplexním prostředím.
 • Podniková správa – dosažení nejvyšší spolehlivosti, škálovatelnosti a zabezpečení nezbytného ke správě nejrozsáhlejších a nejsložitějších infrastruktur.
 • Platforma pro další růst – lepší adaptabilita na rostoucí a měnící se infrastrukturu.

Uvedení této nové řady produktů koresponduje s iniciativou Dynamic System Initiative (DSI), jíž se společnost Microsoft zavázala k vytváření softwaru, který bude podporovat vzájemnou integraci v rámci celého životního cyklu informačních technologií.

Více o produktech řady System Center naleznete na stránce: http://www.mi­crosoft.com/cze/ systemcenter/