Hlavní navigace

Migrace akademické sítě proběhla úspěšně

[Tisková zpráva]

Sdílet

Migrace akademické sítě proběhla úspěšně

Sdružení CESNET včera ukončilo provoz lokálního bodu přítomnosti panevropské akademické sítě TEN-155 v České republice – provoz tuzemské akademické sítě je nyní plně směrován do nové evropské sítě GÉANT.

Síť TEN-155, která byla přímou pokračovatelkou projektu TEN-34, byla uvedena do provozu na konci roku 1998, přičemž její plánovaná životnost byla tři roky. Ve své době představovaly páteřní okruhy špičku jak v oblasti technologie (nad ATM postavené aplikace s definovanou kvalitou služby), tak v rychlosti okruhů (155 Mb/s). Sdružení CESNET, respektive jeho síť TEN-155 CZ, bylo připojeno k síti TEN-155 kapacitou 45 Mb/s.

V průběhu října 2001 byl akademický provoz přesměrován na novou gigabitovou páteřní síť GÉANT, ke které sdružení CESNET připojilo svou síť CESNET2 rychlostí 1,2 Gb/s.

Síť GÉANT propojuje 28 vědeckovýz­kumných sítí ve 32 zemích (země skandinávského poloostrova sdílejí jednu síť). Jádro páteřní sítě tvoří okruhy o kapacitě 10 Gb/s (včetně ČR), na které navazují okruhy o kapacitách od 34 Mb/s do 2,5 Gb/s. Síť GÉANT již také upustila od využití transportního protokolu ATM, přičemž v nové síti CESNET2, která byla uvedena do provozu v říjnu 2001, byl tento protokol také opuštěn.

Provozovatelem sítí TEN-155 i GÉANT je sdružení DANTE, v němž je zástupcem ČR CESNET, z. s. p. o. Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je podporováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. Sdružení je řešitelem projektu vysokorychlostní akademické sítě TEN-155 CZ. V současné době provozuje gigabitovou síť CESNET2. Právě díky této pozici a dalším aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

Další informace poskytne:

Ing. Lenka Pražáková,
CESNET, z. s. p. o.
Zikova 4,
160 00 Praha 6
tel.: 02/24 35 36 43,
fax: 02/24 31 61 06,
e-mail: Lenka.Prazako­va@cesnet.cz