Hlavní navigace

Ministerstvo informatiky vyřídilo už 125 žádostí českých úřadů

[Tisková zpráva] Od 7. prosince loňského roku mohou české úřady žádat o registraci domény .EU. Tím, kdo správci domény .EU, evropskému sdružení EURid, potvrzuje, že je jejich žádost oprávněná, je Ministerstvo informatiky.

Sdílet

K dnešnímu dni bylo na ministerstvo podáno celkem 569 žádostí o doménu .EU, z nichž 128 neúplných, bez požadovaných dokumentů. Ze zbývajících 441 bylo už 256 žádostí posouzeno. 125 žádostem z posouzených 256 bylo vyhověno (49 %). Procesem takzvané validace tak na Ministerstvu informatiky prošlo více než 60 % přijatých žádostí (pro srovnání – žádosti podané držiteli ochranných známek, za jejichž posouzení je zodpovědná společnost PriceWaterhou­seCoopers, jsou zpracovány pouze z 20 %). Počtem zpracovaných žádostí veřejných institucí o doménu .EU se Česká republika řadí ze všech členských států Evropské unie na 8. místo.

Každý den obdrží Ministerstvo informatiky v průměru pět žádostí a má na jejich vyřízení 90 dnů. Úřad, který chce o doménu .EU požádat, se musí nejdříve obrátit na jednu z firem, která registraci v České republice nabízí (seznam těchto registrátorů je k dispozici na webových stránkách sdružení EURid), ta pak žádost postupuje společnosti PriceWaterhou­seCoopers v Bruselu, která žádosti a dokumenty scanuje a v případě žádosti české instituce posílá k ověření Ministerstvu informatiky. Tento postup se týká pouze žádostí veřejných institucí v přednostní fázi registrace domény .EU, která skončí 6. dubna.

Přednostní registrace má umožnit oprávněným žadatelům o doménové jméno doménu .EU bez potíží získat a zabránit tak spekulacím. Od 7. prosince mohou o doménu .EU žádat držitelé ochranných známek a veřejné instituce, od 7. února je možné registrovat doménu ve tvaru názvu firmy, obchodního jména výrobku nebo služby, jména chráněného uměleckého díla nebo neregistrované ochranné známky.

Od 7. dubna bude moci o doménu .EU, která nebyla registrována v přednostní fázi, požádat kdokoli, a to podle principu kdo dřív požádá, tomu konkrétní doména připadne. Žádná přednostní práva už nebudou zohledňována.