Hlavní navigace

Ministerstvo kultury spustilo portál pro jednodušší získávání grantů z EU

[Tisková zpráva] Ministerstvo kultury České republiky představilo interaktivní portál pro žadatele o granty z fondů Evropské unie. Je zaměřen zejména na projekty na záchranu a obnovu kulturního dědictví. Cílem portálu je usnadnit proces podávání žádostí o peníze a zefektivnit jejich čerpání. Dodavatelem projektu byla česká firma ANECT.

Sdílet

„Oblast čerpání finančních prostředků z fondů EU se v České republice často stává terčem kritiky. Vytýkána je zejména složitost při podávání žádostí, a tím v konečném důsledku i neschopnost efektivně čerpat disponibilní prostředky. V obou směrech by měl portál pomoci,“ řekl Jana Vohralíková, vrchní ředitelka Ministerstva kultury ČR.

Portál Kultura-evropa.eu je rozdělen do několika samostatných částí, z nichž většinu je možné využít až po registraci koordinátora. První zahrnuje sdílené prvky, jako jsou vývěska s novinkami, obecné informace, návody, diskusní fórum nebo formuláře pro registraci samotných projektů a jejich partnerů. Další dvě části portálu jsou pro běžné uživatele nedostupné a slouží k zajištění správy portálu a jako prostor pro spolupráci zaměstnanců ministerstva.

„Primárním požadavkem zadavatele projektu na webový portál bylo, aby v něm byly zkompletovány veškeré pokyny a doporučení k vyplnění žádostí. Dále měly být vytvořeny procesy, které koordinátorům projektů ukáží, jak konkrétní části žádosti vyplnit, a současně je upozorní na chyby, kterých se při vyplňování dopouští,“ vysvětluje Marek Šoltys, obchodní ředitel společnosti ANECT.

Předchozí systém, který byl založen především na papírové podobě, užší spolupráci všech zúčastněných stran neumožňoval. Žádosti o granty tak byly často nekompletní či s chybami a musely být vraceny k přepracování. Nová forma nejen zefektivňuje podávání žádostí, ale je navíc uživatelsky přívětivá. Jedinou nutností k jejímu využití je běžné připojení k internetu.

Portál byl dodavatelem řešení, společností ANECT, nasazen v průběhu necelých čtyř měsíců. Vzhledem k požadovaným vlastnostem portálu byla pro jeho realizaci zvolena serverová platforma společnosti Microsoft. Autorizace uživatelů přes internet byla implementována proti SQL databázi a veškerý provoz serveru byl zabezpečen pomocí SSL certifikátu na protokolu HTTPS.

Odkaz: http://www.kultura-evropa.cz/