Hlavní navigace

Ministerstvo školství přijalo nový výzkumný záměr sdružení CESNET

[Tisková zpráva]

Sdílet

Ministerstvo školství přijalo nový výzkumný záměr sdružení CESNET

Praha, 2. 2. 2004 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přijalo výzkumný záměr „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“, jehož řešitelem je sdružení CESNET. Přijetí výzkumného záměru zajišťuje jeho kontinuální financování na dalších sedm let s platností od 1. ledna 2004.

Nový výzkumný záměr navazuje na výzkumný záměr „Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace“, který sdružení řešilo v letech 1996–2003 a jehož výsledky úspěšně obhájilo na začátku letošního roku. V jeho rámci vznikla nejprve síť TEN-155 CZ, zapojená do podobného projektu budovaného zeměmi EU, a následně síť CESNET2. Ta je integrální součástí sítě vybudované z iniciativy 5. rámcového programu EU v projektu GÉANT. Řešitelé záměru se v souladu se světovými trendy soustředili na řešení problematiky optických sítí, implementaci protokolu IPv6, výpočetních i přístupových gridů, multimediálních služeb či na problematiku End to End Performance a dosáhli v nich mezinárodně uznávaných výsledků. Nový výzkumný záměr by měl na tyto výsledky navázat.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. V současné době provozuje gigabitovou síť CESNET2. Právě díky této pozici a dalším aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí. (Více na www.cesnet.cz)

Další informace poskytne:

Ing. Lenka Pražáková, CESNET, z. s. p. o., Zikova 4, 160 00 Praha 6, tel.: 22435 3643, fax: 022431 6106, e-mail: Lenka.Prazako­va@cesnet.cz