Hlavní navigace

MJM Litovel řídí vztahy se zákazníky v MS Dynamics CRM

[Tisková zpráva] Praha, 6. 10. 2010 - Společnost MJM Litovel a.s. již více jak 15 let stabilně působí na zemědělském trhu služeb, výkupu, prodeje a zpracování rostlinných produktů. Firma od svého založení prošla rozsáhlým vývojem služeb a rozšiřováním divizí. To sebou mimo jiné přineslo zvýšení požadavků na obchodní manažery, zejména v oblasti evidence a zpracování dat. Obchodní oddělení nefungovala efektivně, výkazy byly statické, cenné údaje nebyly optimálně sdíleny s ostatními pracovníky a vedením. Uvedené procesní nedostatky nedovolovaly další zkvalitňování péče o zákazníka.

Sdílet

Vedení si proto stále častěji kladlo otázky, zda-li je i pro společnost působící v zemědělském sektoru, který je svými charakteristickými vlastnostmi tolik odlišný ostatním odvětvím, vhodné použít moderní informační systémy. Po prozkoumání dostupných informací se společnost v roce 2009 rozhodla zavést informační systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Jako dodavatel a implementátor řešení byla oslovena společnost Infinity a.s., jakožto jeden z nejvýznamnějších dodavatelů komplexních informačních systémů a technologií s vysokou přidanou hodnotou. Specialisté na divizi CRM navrhli řešení založené na Microsoft Dynamics CRM. Do dynamického informačního systému jsou zapojeni vedoucí divizí, úseků a manažeři prodeje. Manažeři prodeje plánují návštěvy u svých zákazníků, přičemž konkrétní případ vychází z požadavků jednotlivých vedoucích divizí evidovaných v systému. Díky tomuto dochází k efektivní kooperaci na všech stranách. Vedoucí divize má možnost zadat požadavek konkrétnímu manažerovi prodeje či celému týmu a manažer prodeje eviduje po uskutečněné návštěvě u zákazníka zápis z jednání.

Jako stěžejní přínosy implementace Microsoft Dynamics CRM vedení společnosti MJM Litovel spatřuje:

  • účinné sdílení informací napříč divizemi vztažené k jednotlivým obchodním případům a jednoduché dohledání historie aktivit se zákazníkem,
  • cílená a přehledná informovanost zaměstnanců, automatické notifikace o vybraných událostech zasílané odpovědným pracovníkům,
  • efektivnější využití návštěvy u zákazníka, kdy jsou se zákazníkem probrány skutečně všechny požadavky a v konečném důsledku spokojenější zákazník,
  • úspora provozních nákladů na služební cesty pracovníků. Vedoucí divizí mohou optimalizovat přibližně s týdenním předstihem požadavky na manažery prodeje, protože zohlední již naplánované schůzky u konkrétních zákazníků.

„Do celého systému je zapojeno vedení divizí, úseků a manažeři prodeje, čímž nedochází k přehlcování informacemi, ale k jasné konkretizaci problémů a jejich následnému a rychlému vyřešení. Systém má stanovenu jasnou odpovědnost za obchodní případy a je velmi snadno kontrolovatelný “ uvádí hlavní výhody nasazení ředitel divize ekonomiky Ing. Boleslav Krejčíř

Společnost tak drží krok nejenom s novými trendy v zemědělství, ale rovněž implementuje i průlomová řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií.Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).