Hlavní navigace

Nejnovější řada řešení pro automatizaci datových středisek od společnosti CA – modul CA IT Process Manager

[Tisková zpráva] Tento nový produkt automatizuje procesy IT, snižuje náklady na správu, zvyšuje produktivitu a zajišťuje využití osvědčených postupů.

Sdílet

Praha, 17. června 2008 – Společnost CA představuje produkt CA IT Process Manager, který je nejnovějším rozšířením řady řešení Data Center Automation společnosti CA. Zákazníci mohou tento produkt využít k návrhu, vytvoření, orchestraci, správě a vytváření sestav pro automatizované pracovní postupy, které podporují procesy IT.

Produkt CA IT Process Manager rozšiřuje nabídku řady řešení Data Center Automation společnosti CA o integraci procesů správy IT metodou přetažení myší, a to v rámci jednotlivých oddělení datových středisek, jako jsou například provozní oddělení IT nebo oddělení podpory. Snadná konfigurace a inteligentní automatizace procesů umožňuje snížit náklady na správu, zvýšit produktivitu a omezit případná rizika. Inteligentní automatizace procesů produktu CA IT Process Manager rovněž poskytuje kontext pro samostatné servisní operace, který zajišťuje využití osvědčených postupů, jejichž cílem je zvýšení výkonu a dostupnosti důležitých podnikových aplikací.

Podle nedávného průzkumu společnosti Enterprise Management Associates (EMA) bylo u lokalit s automatizací procesů IT možné uvolnit až o 77 % pracovníků více pro strategické projekty, zajistit ročně více než 60 dalších hodin dostupnosti systému pro provoz 24×7 a v průměru uspořit zhruba 500 000 USD ročně pouze na platech zaměstnanců v porovnání s lokalitami, v nichž tato technologie nebyla použita.

Společnost EMA proto doporučuje využívat taková řešení, která zajišťují automatizaci, integraci a koordinaci osob, procesů i technologií. Dostupná řešení, mezi něž se řadí i CA IT Process Manager, pomáhají vedoucím pracovníkům IT splnit celou řadu strategických cílů, včetně lepšího auditu a kontroly, lepšího zabezpečení, omezení rizik, snížení nákladů na provoz, lepších možností pro udržení a zajištění potřebných dovedností, zlepšení doby odezvy/smluv SLA, uvolnění strategických zdrojů a snížení počtu lidských chyb.”

Produkt CA IT Process Manager umožňuje spouštět jednotlivé procesy ve vzájemném kontextu a předávat mezi nimi informace s vysokou mírou přesnosti. Tento produkt zákazníkům umožňuje automatizovat a vizualizovat nejdůležitější procesy IT v rámci celého datového střediska a využívat těsnou integraci s více než 30 řešeními pro správu IT, včetně produktů společnosti CA, například CA SPECTRUM, CA eHealth a CA AutoSys Workload Automation a produktů dalších výrobců, například IBM, BMC, HP a Microsoft. Díky koordinaci a integraci stávajících aplikací a nástrojů pro správu IT produkt CA IT Process Manager umožňuje zákazníkům automatizovat procesy související s klíčovými postupy IT, včetně automatizace pracovních postupů, automatizace datových středisek, zotavení po haváriích, konzolidace, ITIL/ITSM, provisioningu a správě virtualizace a zabezpečení.

Klíčové funkce produktu CA IT Process Manager: 

  • Zajištění nákladové efektivity, kvality a kompatibility ve většině složitých prostředí, a to automatizací správy datových center v rámci celého životního cyklu.
  • Uvolnění zdrojů pro strategické úkoly.
  • Zajištění shody s předpisy díky automatickému splnění požadavků vyplývajících ze zákona Sarbanes-Oxley a podobných právních požadavků.
  • Optimalizace doby provozuschopnosti a zajištění požadované úrovně služeb pomocí nejaktuálnějšího modelu výpočetní infrastruktury, který poskytuje plnou viditelnost až po konfigurace jednotlivých softwarových komponent.
  • Zvýšení dostupnosti díky využití osvědčených postupů pro správu konfigurací a změn a díky standardizaci jednotlivých verzí a konfigurací už v okamžiku nasazení.

Produkt CA IT Process Manager se skládá ze tří komponent, koordinace, integrace a automatizace dynamických procesů. Kombinace těchto tří prvků umožňuje oddělením IT automatizovat veškeré procesy IT v rámci heterogenní infrastruktury.

  • CA IT Process Manager: Vizuální nástroj pro návrh a sledování procesů od začátku do konce a vytváření odpovídajících sestav.
  • Sady CA IT Process Manager Integration Pack: Možnost číst a upravovat data a řídit či iniciovat úkoly ve všech produktech pro správu IT.
  • Šablony CA IT Process Manager Templates: Možnost vytvářet dynamické pracovní postupy založené na pravidlech, které lze spouštět v několika systémech.

Produkt CA IT Process Manager je součástí nových produktů, které podporují vizi EITM společnosti CA (celopodniková správa IT).