Hlavní navigace

Monitoringy konkursů velmi rychle na internetu

[Tisková zpráva]

Sdílet

Monitoringy konkursů velmi rychle na internetu

Praha, 22. 4. 2004  – Od druhé poloviny dubna spustila internetová společnost iDomino novou informační službu Monitoring konkursů a návrhů na konkurs. Prostřednictvím této internetové aplikace mohou zájemci velmi jednoduchým způsobem sledovat firmy a soukromé osoby v úpadku nebo insolvenci a to již ve fázi návrhů na jejich konkurs.

Tento produkt vznikl na společenskou objednávku, neboť podle novely zákona o daních z příjmů (platné od 1.1.2004) je možné daňově uplatnit odpis pohledávek vůči společnostem v úpadku jen za předpokladu řádného přihlášení do konkursu. Dalším významným přínosem služby je rychlá informovanost o podaných návrzích na prohlášení konkursu, což může být důležité pro společnosti dodávající na faktury s odloženou splatností. Služba čerpá informace z oficiálních zdrojů jako je databáze Evidence úpadců Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a lze dohledat subjekty až do roku 1993.

Zájemci především z řad podnikatelů mohou s tímto produktem pracovat několikerým způsobem. Počínaje prostým vyhledáním konkrétní firmy na stránce www.upadci.cz, až po denní zpravodajství podaných návrhů na konkurs či začátku a ukončení konkursů pro neomezený počet sledovaných firem, které zasílá společnost iDomino do emailových schránek. Nejjednodušší verze služby je pro uživatele zdarma, ostatní, placené jsou pro zákazníky v rámci launchové kampaně produktu první měsíc zdarma. Navíc při registraci do 30.4.2004 získá každý klient 50% slevu na celý rok. Základní cena služby činní 90,– až 490,– Kč bez DPH za měsíc dle počtu sledovaných podnikatelských subjektů.

Společnost iDomino a.s. je technologicko-marketingovou společností, která poskytuje svým zákazníkům řešení v oblasti informačních technologií a poradenství v oblastech rozvoje a řízení firem.

Mezi služby, které společnost iDomino poskytuje patří:
 – Elektronický hypermarket nabízející širokou škálu počítačů a jejich příslušenství, vybavení pro mobilní komunikaci, foto, video, produkty CAD, software, spotřební materiál apod.
 – Monitoring konkursů a návrhů na konkurs – služba, která uživatele automaticky informuje o podaných návrzích na konkurs a prohlášení či ukončení konkursu pro předem definované firmy a podnikatele
 – Podpůrné činnosti pro klienty v oblasti informačních technologií: instalace a údržby síťových a záložních systémů a služby na klíč v oblasti www
 – Poradenství v oblasti strategického rozvoje a řízení firem, plánování, marketingu, controllingu, manažerských systémech a účetnictví a dosahování cílů efektivním řízením lidských zdrojů

Kontakt:
Ing. Kamil Vašák
Managing Director
www.idomino.cz www.upadci.cz
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
telefon: 724 135 735
e-mail: kamil.vasak@i­domino.cz