Hlavní navigace

MOSTRO Engineering podpoří nadnárodní obchodní aktivity s pomocí řešení Infor

[Tisková zpráva] Infor ERP LN poskytne integrovanou expertízu v oblasti zakázkové výroby a transparentnost v oblasti finančních a provozních procesů

Sdílet

PRAHA, 11. června 2008 – Společnost Infor oznámila, že MOSTRO Engineering a.s., přední dodavatel vysokotlakých armatur, zvolila řešení Infor ERP LN, komplexní ERP řešení pro podniky v oblasti diskrétní výroby. Cílem nasazení řešení Infor, které realizuje společnost GEMMA Systems, implementační partner Infor, je zavedení uceleného ERP řešení pro oblast finančního řízení, logistiky a diskrétní a zakázkové výroby. V první etapě byly implementovány funkcionality Infor ERP LN pro finance, nákup a logistiku, jež společnosti umožnily získat vyšší transparentnost, zlepšit reakci na požadavky zákazníků a zlepšit provozní efektivitu.

„Naše společnost zvolila řešení firmy Infor především díky integrovaným výrobním funkcionalitám, otevřenosti vůči zákaznickým customizacím a široké zkušenosti a referencím implementačního partnera,“ řekl Martin Unger, interní vedoucí projektu, MOSTRO Engineering a.s. „Zejména jsme v rámci výběrového řízení ocenili obchodně specifickou funkcionalitu Infor ERP LN a silnou podporu zakázkovému řízení.“

Hlavní motivací pro implementaci nového řešení byla absence jednotného systému pro logistiku, obchod a účetnictví, které do té doby byly v MOSTRO Engineering zpracovávány s pomocí dílčích systémů. S řešením Infor ERP LN má společnost nyní k dispozici aktuální informace sdílené v rámci organizace, přičemž eliminuje redundance a zvyšuje produktivitu. Infor ERP LN navíc poskytuje podporu nadnárodních obchodních aktivit a multinárodního prostředí.

„V současné době existuje celé spektrum důvodů pro to, aby společnosti redukovaly své náklady, a rychleji a kvalitněji reagovaly na poptávku zákazníků,“ řekl Václav Jakoubek, generální ředitel Infor v České republice. „Dnešní výrobní společnosti čelí tlakům globální konkurence a jsou nuceny udržovat vysokou kvalitu při minimálních nákladech. Bohaté funkcionality Infor ERP LN pomáhají takovým podnikům, jako je MOSTRO Engineering, čelit těmto výzvám a dosahovat požadované ziskovosti a udržitelného růstu na trhu.“

V další etapě proběhne implementace výrobních funkcionalit Infor ERP LN, které by měly být uvedeny do provozu v lednu 2009. Hlavní přínosy řešení Infor ERP LN společnost očekává zejména po dokončení této druhé fáze implementace, která podpoří například optimalizaci skladových zásob, optimalizaci vytíženosti výrobních kapacit, zkrácení průběžné doby výroby a další.

Infor ERP LN je plně integrovaný ERP systém poskytující obchodně specifické funkcionality postavené na škálovatelné, vícejazyčné a otevřené platformě pro výrobní společnosti z odvětví strojírenství, high-tech a elektroniky, a kovovýroby. Nové funkcionality zahrnují reportování a audit jednotlivých výrobních cyklů a zásob, optimalizované třídění a slučování faktur, efektivnější konsolidace nákupních požadavků v jedné objednávce, a nové výkazy s integrovanými nákupními a prodejními objednávkami.

Česká společnost MOSTRO Engineering, a.s., zajišťuje komplexní řešení pro elektrárenské společnosti, dodávky armatur a zajišťování servisu a oprav v provozu zákazníků (uživatelů).